Faturamdaki vergiler nelerdir?

Yeni bir faturalı hat almanız durumunda, kullanımlarınızdan bağımsız olarak yansıyacak vergiler:
Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi: 117,00 TL tutarındaki bu vergi, yeni abonelikler için ilk ay faturalandırılmaktadır. Bu vergi faturanızda, Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde yer alır. Telsiz Ruhsat Ücreti: Yıllık 50,75 TL tutarındaki bu ücret, yeni aboneliklerin ilk yılı için yılın kalan ayına bölünerek faturalandırılmaktadır. Bu ücret faturanızda Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde yer alır.

Not: Bu vergiler, faturanızda Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde ilgili dönemde faturalandırılır ve sizin adınıza devlete iletilir. Ancak size kolaylık olması için aynı faturaya aynı tutarda İndirimler kaleminde indirim verilir ve vergi toplamı 12 taksit halinde Tahsilatına Aracılık Edilen Ödemeler kaleminde faturanıza yansıtılır.

Kullanımlarınız üzerinden yansıyacak vergiler:

KDV: Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, tüm haberleşme hizmetleri için faturanıza KDV yansıtılmaktadır.

Özel İletişim Vergisi:

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ÖİV'ye tabi hizmetler için uygulanmakta olan %7,5’lik vergi oranı %10 olarak güncellenmiştir.
 1 Ocak 2018’den itibaren ÖİV uygulanan hizmetler için vergi oranı %7,5 olarak uygulanmaktadır.

Diğer vergiler:
Telsiz Kullanım Ücreti: Yıllık 50,75 TL olan bu ücret, kullanımlarınızdan bağımsız olarak her ay taksitlendirilerek faturanıza yansımaktadır.

Damga Vergisi: Cihaz veya paket gibi belli bir bedel içeren kampanyaya katılmanız durumunda faturanıza yansıyacaktır. Tarafınızdan imzalanan sözleşmede/taahhütnamede yer alan en yüksek parasal tutarın %0,948'i olarak hesaplanır.

Kapat
Yardım ister misiniz?