Faturamdaki vergiler nelerdir?

Yeni bir faturalı hat almanız durumunda, kullanımlarınızdan bağımsız olarak yansıyacak vergiler:
Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi: 47,00 TL tutarındaki bu vergi, yeni abonelikler için ilk ay faturalandırılmaktadır. Bu vergi faturanızda, Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde yer alır. Telsiz Ruhsat Ücreti: Yıllık 19,68 TL tutarındaki bu ücret, yeni aboneliklerin ilk yılı için yılın kalan ayına bölünerek faturalandırılmaktadır. Bu ücret faturanızda Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde yer alır.

Not: Bu vergiler, faturanızda Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde ilgili dönemde faturalandırılır ve sizin adınıza devlete iletilir. Ancak size kolaylık olması için aynı faturaya aynı tutarda İndirimler kaleminde indirim verilir ve vergi toplamı 12 taksit halinde Tahsilatına Aracılık Edilen Ödemeler kaleminde faturanıza yansıtılır.

Kullanımlarınız üzerinden yansıyacak vergiler:
KDV: Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, tüm haberleşme hizmetleri için faturanıza KDV yansıtılmaktadır.

Özel İletişim Vergisi: Faturanızda data bağlantısı haricindeki ücretlerden %25 oranında, data paketleri ve data kullanımları üzerinden ise %5 oranında Özel İletişim Vergisi alınmaktadır. (6802 sayılı kanunun 39. maddesi gereğince​; cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri bu kapsama dahildir.)

Diğer vergiler:
Telsiz Kullanım Ücreti: Aylık 1,64 TL (yıllık 19,68 TL) olan bu ücret, kullanımlarınızdan bağımsız olarak her ay faturanıza yansımaktadır.

Damga Vergisi: Cihaz veya paket gibi belli bir bedel içeren kampanyaya katılmanız durumunda faturanıza yansıyacaktır. Tarafınızdan imzalanan sözleşmede/taahhütnamede yer alan en yüksek parasal tutarın %0,948'i olarak hesaplanır.
Sayfayı kaydırın