Faturamdaki vergiler nelerdir?

Yeni bir faturalı hat almanız durumunda, kullanımlarınızdan bağımsız olarak yansıyacak vergiler:
Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi: 400,00 TL; bu vergi, yeni abonelikler için 12 eşit taksitte faturalandırılmaktadır. Bu vergi faturanızda, Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde yer alır. 

Telsiz Ruhsat Ücreti: Yeni hat alımlarında bir seferlik ödenir. Yıllık 179,28 TL olup, Turkell’de faturanıza ilk 12 ay boyunca eşit taksitler halinde yansıtılır. 

Telsiz Kullanım Ücreti: Yıllık 179,28 TL olup, aylık 9,43 TL’lik taksitlerle kullanımlarınızdan bağımsız olarak faturanıza yansıtılır.

Not: Bu vergiler, faturanızda Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar kaleminde ilgili dönemde faturalandırılır ve sizin adınıza devlete iletilir. Ancak size kolaylık olması için aynı faturaya aynı tutarda İndirimler kaleminde indirim verilir ve vergi toplamı 12 taksit halinde Tahsilatına Aracılık Edilen Ödemeler kaleminde faturanıza yansıtılır.

Kullanımlarınız üzerinden yansıyacak vergiler:


KDV: Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, tüm haberleşme hizmetleri için faturanıza KDV yansıtılmaktadır. 07 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda KDV’ye tabi teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan %18’lik vergi oranı %20 olarak güncellenmiştir. Bu değişiklik, Kararın yürürlüğe girdiği 10 Temmuz 2023 tarihi itibari ile uygulanacaktır. 

Özel İletişim Vergisi:

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ÖİV'ye tabi hizmetler için uygulanmakta olan %7,5’lik vergi oranı %10 olarak güncellenmiştir.
 1 Ocak 2018’den itibaren ÖİV uygulanan hizmetler için vergi oranı %7,5 olarak uygulanmaktadır.

Diğer vergiler:
Telsiz Kullanım Ücreti: Yıllık 179,28 TL olup, aylık 9,43 TL’lik taksitlerle kullanımlarınızdan bağımsız olarak faturanıza yansıtılır.

Damga Vergisi: Cihaz veya paket gibi belli bir bedel içeren kampanyaya katılmanız durumunda faturanıza yansıyacaktır. Tarafınızdan imzalanan sözleşmede/taahhütnamede yer alan en yüksek parasal tutarın %0,948'i olarak hesaplanır.