Katılım Kriterleri

  • Kampanyadan bireysel & kurumsal, faturalı ve faturasız ödeme tiplerindeki ses hatları faydalanabilir.
  • Faturalı tarifelerde bulunan müşteriler kampanyaya katılabilmek için dakika, SMS ve internet içeren ana pakete sahip olmaları gerekmektedir.
  • Faturasız müşteriler ise kampanyaya katılabilmek için dakika, SMS ve internet içeren 28 günlük bir pakete sahip olmaları gerekir. Kampanya süresi boyunca kampanyaya sadece bir kere katılım sağlanabilir. Sadece faturasız müşterilerde kampanyaya katıldıkları an sahip oldukları 28 günlük paketler bitiş tarihi 7 günden az ise bir kere daha katılım hakkı verilir.
  • Müşteriler kampanyaya Turkcell uygulaması hediye havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30.YIL yazıp 2200 a göndererek kampanyaya katılım talebinde bulunabilirler.  Katılım talebinde bulunduktan sonra talep sonuçları SMS ile bilgilendirilecektir. Kurumsal hat kullanıcıları, şirket yetkilisi onayı olmaksızın kampanyadan faydalanabilirler. Bilgilendirme SMS’inin ardından kullanılmaya başlanabilir.
  • Kampanyaya uygun bir paketi olmayan müşteriler uygun paket aldıktan sonra katılım talebinde bulunarak kampanyaya katılabilirler.
  • Kampanya süresince Turkcell’e yeni gelen müşteriler de kampanyadan yararlanabilir.

Ücretlendirme

Kampanya ücretsizdir.
Kampanyaya katılan faturasız müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paket içerikleri (her yöne dakika-her yöne SMS-İnternet-Turkcell uygulamalarında geçerli dijital servis datası) paket bitiş tarihlerine kadar ikiye katlanacaktır.
Kampanyaya katılan faturalı müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paketlerinin yurt içi her yöne dakika, yurt içi her yöne SMS ve yurt içi internet içerikleri bir ay geçerli olacak şekilde ikiye katlanacaktır.

  1. Dev paketlerde yer alan müşteriler kampanyaya katılında paketin yıllık kotasının 12’ye bölümü ek hediye olarak verilecektir.
  2. Her yöne dakikaları 500; 750; 900; 1000; 1100; 1250; 1500; 1600; 2000; 2100; 2500; 3000; 5000; 9000; 10000; 11000; 12000; 13000; 15000; 18000 olan paketler ikiye katlanacaktır. Bunlardan farklı bir dakikaya sahip müşterilere en yakın bir üst seviye dakika tanımlanacaktır.
  3. Her yöne SMS’leri 100; 250; 500; 600; 750; 1000; 1100; 1250; 1500; 2100; 11000 olan paketler ikiye katlanacaktır. Bunlardan farklı bir SMS içeriğine sahip müşterilere en yakın bir üst seviye SMS tanımlanacaktır.
  4. 500 MB’tan az internet içeren paketlerde olan müşteriler kampanyaya katıldığında 500 MB internet hediye edilecektir.
Paket kapsamında verilen cepten internet faydasının ücretlendirme periyodu faturalı hatlar için 1 kilobayt (KB), faturasız hatlar için 100 kilobayt (KB) olacaktır. Hediye verilen internet, dakika ve ses faydalarının tamamı kullanıldıktan sonra ya da hediyelerin süresi bittikten sonra devam eden kullanımlarda Faturasız müşterilerimiz için, müşterilerimizin paketi yenilenmediyse ve ek bir paketleri yoksa, kullanımları kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilecektir. Paket içeriğindeki internetin tamamı kullanıldıktan sonra ek bir paketi yoksa, paket süresi sonuna kadar Ön Ödemeli Paket Aşım Tarifesi üzerinden ücretlendirilir; paket süresi sona erdikten sonra müşterilerimizin paketi yenilenmediyse ve ek paketleri yoksa, internet kullanımları Standart İnternet Tarifesi üzerinden ücretlendirilir.Faturalı müşterilerimiz için, hediye edilen internet, dakika ve ses faydalarının tamamı kullanıldıktan veya hediyelerin süresi dolduktan sonra, müşterinin herhangi bir ek paketi yoksa, devam eden kullanımlar müşterinin ana paketi üzerinden devam eder. Eğer müşterinin ana paket kotaları da tükenmişse, bitim tarihine kadar kendi aşım tarifesinden ücretlendirilir.
Paket kapsamında verilen kullanım hakları sadece yurt içinde geçerlidir. Paket kapsamındaki dakikalar FCT, Kıbrıs, yurt dışı ve yurt dışında dolaşım (roaming) aramaları için geçerli değildir.
Paketler kapsamındaki dakika ve internet sadece kişisel kullanım içindir. Ticari gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz, satılamaz. Tespit edilen aboneler ile ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir. Turkcell, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin internet paketleri ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Data paketi sadece wap ve internet erişim noktası kullanılarak yapılan bağlantılarda geçerlidir. İnternet erişim noktası, Blackberry cihazları tarafından kullanılan Blackberry erişim noktası ve 3G netbook, notebook ve USB modemler tarafından kullanılan Mobil Genişbant (MGB/MGBS) erişim noktaları paketlere dahil değildir.