Tablet ve Bilgisayarda Tarifen Yurt Dışında Geçerli

Turkcell’in Tablet ve Bilgisayarda Tarifen Yurt Dışında Geçerli özelliği ile Türkiye'deki tarifenizdeki interneti, ek hiçbir işlem yapmadan yurt dışında tam 73 ülkede kullanabilirsiniz. 

19,9 TL / GÜN
Detaylı Bilgi
Tablet ve Bilgisayarda Tarifen Yurt Dışında Geçerli
KONUŞMA İNTERNET SMS EK AVANTAJ ÜCRET

Daha Fazla Bilgi

 • Otomatik Tablet ve Bilgisayarda Tarifen Yurt Dışında Geçerli özelliği ile Kontratlı İnternet Paketleri Kampanyası altındaki; Bilgisayardan Turbo 250 MB, Bilgisayardan Turbo 2 GB, Bilgisayardan Turbo 5 GB, Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bilgisayardan Turbo 15 GB, Bilgisayardan Turbo 25GB, Bilgisayardan Turbo 50 GB, Kurumsal Kontratlı Modem Kampanyası altındaki; Bilgisayardan Turbo 5 GB Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bilgisayardan Turbo 15 GB, Bilgisayardan Turbo 25 GB, Bilgisayardan Turbo 50 GB paketleri; Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanyası altındaki; Bilgisayardan Turbo 500 MB, Bilgisayardan Turbo 2 GB, Bilgisayardan Turbo 5 GB, Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bilgisayardan Turbo 10 GB, Bilgisayardan Turbo 15 GB, Bilgisayardan Turbo 25 GB, Bilgisayardan Turbo 50 GB , Bilgisayardan Turbo 4.5 GB paketleri ; Kurumsal Bilgisayardan internet tarifesi altındaki Bilgisayardan Turbo 5 GB, Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bilgisayardan Turbo 15 GB, Bilgisayardan Turbo 25 GB, Bilgisayardan Turbo 50 GB paketlerinde geçerlidir.
 • Paketlerindeki aboneler tarifelerindeki / paketlerindeki tüm interneti ek hiçbir işlem yapmadan yurt dışında 73 ülkede günlük vergiler dahil 19,90 TL’ye kullanabilirler. Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Yurt içi internet paketlerini yurt dışında geçerli ülkelerde aştıkları durumda 40 Kr/MB olarak ücretlendirilirler. Ücretlendirme periyodu internet kullanımlarında 1 MB’dir. 
 • Günlük ücret her gün Türkiye saatiyle 24:00’e kadar yapılan kullanımları kapsar.
 • Turkcell, aboneye tahsis edilen hattın kullanımını göz önünde bulundurarak, hattın ticari olarak ve/veya kötü niyetle ve/veya haberleşme amacı dışında ve/veya FCT vb. cihazlarla ve/veya konferans görüşme yapılmak suretiyle ve/veya benzeri şekillerde kullanıldığını tespit etmesi veya bu şekilde kullanımdan makul bir şüphe duyması halinde, aboneyi ikaz edebilir ve/veya aboneden ön ve/veya ara ödeme ve/veya depozito talep edebilir ve/veya hattın tarifesini değiştirebilir ve/veya hattın kullanımına tek veya çift taraflı kısıtlama getirebilir ve/veya hattı tamamen kullanıma kapatabilir ve/veya abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.
 • Yurt içi tarifeye ek paketler kapsam dışıdır.
 • Cepten Tarifen Yurt Dışında geçerli tekliflerini incelemek için tıklayınız.
Geçerli Ülkeler:
ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Avustralya, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Krallık (İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler), Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cebelitarık, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Filistin, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kosova, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Monako,  Moldova, Montserrat, Nijer, Norveç, Panama, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, San Marino, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan, Katar, Ermenistan, Mısır, Nepal ve KKTC

 • ABD
  ABD
 • ALMANYA
  ALMANYA
 • ARNAVUTLUK
  ARNAVUTLUK
 • AVUSTURALYA
  AVUSTURALYA
 • AVUSTURYA
  AVUSTURYA
 • BELÇİKA
  BELÇİKA
 • BEYAZ RUSYA
  BEYAZ RUSYA
 • BİRLEŞİK KRALLIK
  BİRLEŞİK KRALLIK
 • BOSNA HERSEK
  BOSNA HERSEK
 • BREZİLYA
  BREZİLYA
 • BULGARİSTAN
  BULGARİSTAN
 • CEBELİTARIK
  CEBELİTARIK
 • ÇEKYA
  ÇEKYA
 • ÇİN
  ÇİN
 • DANİMARKA
  DANİMARKA
 • ERMENİSTAN
  ERMENİSTAN
 • FİLİSTİN
  FİLİSTİN
 • FİNLANDİYA
  FİNLANDİYA
 • FRANSA
  FRANSA
 • GUATEMALA
  GUATEMALA
 • GÜNEY AFRİKA
  GÜNEY AFRİKA
 • HIRVATİSTAN
  HIRVATİSTAN
 • HOLLANDA
  HOLLANDA
 • HONG KONG
  HONG KONG
 • IRAK
  IRAK
 • İRAN
  İRAN
 • İRLANDA
  İRLANDA
 • İSPANYA
  İSPANYA
 • İSRAİL
  İSRAİL
 • İSVEÇ
  İSVEÇ
 • İSVİÇRE
  İSVİÇRE
 • İTALYA
  İTALYA
 • İZLANDA
  İZLANDA
 • KANADA
  KANADA
 • KARADAĞ
  KARADAĞ
 • KATAR
  KATAR
 • KKTC
  KKTC
 • KOSOVA
  KOSOVA
 • LİHTENŞTAYN
  LİHTENŞTAYN
 • LÜKSEMBURG
  LÜKSEMBURG
 • MACARİSTAN
  MACARİSTAN
 • MAKAO
  MAKAO
 • MAKEDONYA
  MAKEDONYA
 • MALEZYA
  MALEZYA
 • MALTA
  MALTA
 • MISIR
  MISIR
 • MOLDOVA
  MOLDOVA
 • MONAKO
  MONAKO
 • MONTSERRAT
  MONTSERRAT
 • NEPAL
  NEPAL
 • NİJER
  NİJER
 • NORVEÇ
  NORVEÇ
 • PANAMA
  PANAMA
 • POLONYA
  POLONYA
 • PORTEKİZ
  PORTEKİZ
 • PORTO RİKO
  PORTO RİKO
 • ROMANYA
  ROMANYA
 • RUSYA
  RUSYA
 • SAN MARİNO
  SAN MARİNO
 • SİNGAPUR
  SİNGAPUR
 • SIRBİSTAN
  SIRBİSTAN
 • SLOVAKYA
  SLOVAKYA
 • SLOVENYA
  SLOVENYA
 • SRİ LANKA
  SRİ LANKA
 • SUUDİ ARABİSTAN
  SUUDİ ARABİSTAN
 • TACİKİSTAN
  TACİKİSTAN
 • TAYLAND
  TAYLAND
 • TAYVAN
  TAYVAN
 • TUNUS
  TUNUS
 • UKRAYNA
  UKRAYNA
 • URUGUAY
  URUGUAY
 • YENİ ZELANDA
  YENİ ZELANDA
 • YUNANİSTAN
  YUNANİSTAN
 • Paketinizin özelliği gereği ek hiçbir işlem yapmadan bu özelliği kullanabilirsiniz.

 • Akıllı Yurt Dışı üyeliğinizin olması durumunda Avantaj ülkelerinde (Letonya, Litvanya, Estonya ülkeleri haricinde) tarifenizi yurt dışında kullanma özelliği devreye girer, paket aşımında ise internet kullanımları 40 kr/MB olarak ücretlendirilir. Uzaklar ülkelerinde ve Letonya, Litvanya, Estonya'da Akıllı Yurt Dışı devreye girer.

 • Başvuru SMS’i bulunmamaktadır. 

  • Tablet ve Bilgisayarda Tarifen Yurt Dışında Geçerli özelliğinden ile Kontratlı İnternet Paketleri Kampanyası altındaki; Bilgisayardan Turbo 250 MB, Bilgisayardan Turbo 2 GB, Bilgisayardan Turbo 5 GB, Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bilgisayardan Turbo 15 GB Bilgisayardan Turbo 25GB, Bilgisayardan Turbo 50 GB, Kurumsal Kontratlı Modem Kampanyası altındaki; Bilgisayardan Turbo 5 GB Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bilgisayardan Turbo 15 GB, Bilgisayardan Turbo 25 GB,Bilgisayardan
  • Turbo 50 GB paketleri; Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanyası altındaki; Bilgisayardan Turbo 500 MB, Bilgisayardan Turbo 2 GB, Bilgisayardan Turbo 5 GB, Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bilgisayardan Turbo 10 GB, Bilgisayardan Turbo 15 GB, Bilgisayardan Turbo 25 GB, Bilgisayardan Turbo 50 GB, Bilgisayardan Turbo 4.5 GB paketleri; Kurumsal Bilgisayardan internet tarifesi altındaki Bilgisayardan Turbo 5 GB, Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bilgisayardan Turbo 15 GB, Bilgisayardan Turbo 25 GB, Bilgisayardan Turbo 50 GB paketlerindeki kurumsal aboneler yararlanabilir.

 • Kullanmak istediğiniz gün için sadece 19.90 TL ödeyerek, tablet ve bilgisayarda otomatik olarak yurt içi tarifenizi yurt dışındayken günlük kullanabildiğiniz bir özelliktir. 

 • Bilgilendirme SMS’i geldiğinde faydalarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

 • 19,9 TL kullanım yapılan her gün için ödenir. Türkiye saatiyle 24:00’den sonra kullanım devam ederse tekrar günlük ücret alınır.

 • Kampanya faydaları bir sonraki aya devretmez. 

 • Ücretlendirme periyodu  internet kullanımlarında 1 MB’dir.

 • ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Avustralya, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Krallık (İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler), Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cebelitarık, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Filistin, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kosova, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Monako, Montserrat, Moldova, Nijer, Norveç, Panama, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, San Marino, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan, Katar, Ermenistan, Mısır, Nepal ve KKTC de geçerlidir.

Sayfayı kaydırın