Turkcell Tablet ve Bilgisayardan Tarifen Yurt Dışında Geçerli Ekstra

Tablet ve Bilgisayardan Tarifen Yurt Dışında Geçerli Ekstra

Turkcell’in Tarifen Yurt Dışında Geçerli Özelliği ile Türkiye'deki tarifenizdeki internet, dakika ve mesajların tamamını ek hiçbir işlem yapmadan yurt dışında tam 107 ülkede kullanabilirsiniz.

280 TL / GÜN
Detaylı Bilgi
Turkcell Tablet ve Bilgisayardan Tarifen Yurt Dışında Geçerli Ekstra
KONUŞMA İNTERNET SMS EK AVANTAJ ÜCRET

Daha Fazla Bilgi

Otomatik Tablet ve Bilgisayarda Tarifen Yurt Dışında Geçerli özelliği Lifecell Bilgisayardan 25 GB, Lifecell Bilgisayardan 50 GB, Lifecell Bilgisayardan 15 GB, Bilgisayardan Turbo 250MB, Bilgisayardan Turbo 8 GB, Bankaya Özel 2 GB, Lifecell Bilgisayardan 5 GB, Lifecell Bilgisayardan 10 GB, Bilgisayardan Turbo 4,5 GB, Bilgisayardan Turbo 500 MB, İşte Eğlence 2 GB, Lifecell Bilgisayardan 50 GB, Mobil Wifi 5 GB, Mobil Wifi 10 GB, Mobil Wifi 15 GB, Mobil Wifi 25 GB, Mobil Wifi 50 GB paketlerinde geçerlidir. Paketlerindeki aboneler tarifelerindeki / paketlerindeki tüm interneti ek hiçbir işlem yapmadan yurt dışında 107 ülkede günlük vergiler dahil 280 TL’ye kullanabilirler. Vergiler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliği ile yurt dışında geçeli ülkelerde kullandığınız paketinizin içeriği bittiğinde kullanıma devam etmeniz durumunda kullanımlarınız 1GB 90,79 TL olarak ücretlendirilecektir. Kullanım yaptiginiz surece 1 GB 90,79 TL 30 kereye kadar yenilenecek ve sonrasında tekrar 2,02 TL/MB olarak kullanıma devam edilecektir. Ücretlendirme periyodu internet kullanımlarında 1 MB’dir. Günlük ücret her gün Türkiye saatiyle 24:00’e kadar yapılan kullanımları kapsar. Turkcell, aboneye tahsis edilen hattın kullanımını göz önünde bulundurarak, hattın ticari olarak ve/veya kötü niyetle ve/veya haberleşme amacı dışında ve/veya FCT vb. cihazlarla ve/veya konferans görüşme yapılmak suretiyle ve/veya benzeri şekillerde kullanıldığını tespit etmesi veya bu şekilde kullanımdan makul bir şüphe duyması halinde, aboneyi ikaz edebilir ve/veya aboneden ön ve/veya ara ödeme ve/veya depozito talep edebilir ve/veya hattın tarifesini değiştirebilir ve/veya hattın kullanımına tek veya çift taraflı kısıtlama getirebilir ve/veya hattı tamamen kullanıma kapatabilir ve/veya abonelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Yurt içi tarifeye ek paketler kapsam dışıdır. 

Geçerli Ülkeler: Afganistan, Anguila, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahama, Bahreyn, Barbados, Bermuda, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cebelitarık, Cezayir, Çad, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvador, El Salvador, Etiyopya, Fas, Fiji, Fil Dişi Sahili, Filipinler, Filistin, Gana, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Grenada, Grönland, Guadalup, Guatemala, Guyana, Güney Afrika,  Haiti, Hindistan, Hollanda Antilleri, Honduras, Hong Kong, İran, İsviçre, İngiliz Virjin Adaları, Jamaika, Japonya, Jersey Adası, Kamboçya, Kamerun, Kape Verde, Kayman Adaları, Kenya, Kolombiya, Kongo (Congo-Brazzaville), Kongo (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Laos Halk Cumhuriyeti, Liberya, Lihtenştayn, Makao , Mali, Malta, Man Adası, Martinik, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Monako, Moris Adaları, Moritanya, Mozambik, Nepal, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Özbekistan, Pakistan, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Ruanda, Sierra Leone, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Şili, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adaları, Uganda, Umman, Uruguay, Ürdün, Vietnam, Virjin Adası, Yemen,  Zambiya, Zimbabve. 

6 Şubat 2024 itibariyle aşağıdaki ülkeler 'Tarifen Yurt Dışında Geçerli Ekstra' kapsamına eklenmiştir.
'''Afganistan, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Bermuda, Cayman Adaları, Cezayir, Çad, Dominika, El Salvador, Etiyopya, Filipinler, Gambiya, Gine-Bissau, Grenada, Guadalup, Guyana, Haiti, Hollanda Antilleri, Honduras, İngiliz Virjin Adaları, Jamaika, Jersey Adası, Kamboçya, Kayman Adaları, Kenya, Kongo (Congo-Brazzaville), Kongo (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Laos Halk Cumhuriyeti, Liberya, Mali, Man Adası, Martinik, Mauritius, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Nijer, Panama, Papua Yeni Gine, Peru, Ruanda, Sierra Leone, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Surinam, Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Turks ve Caicos Adaları, Uganda, Umman, Uruguay, Ürdün, Vietnam, Virjin Adası, Yemen, Yeşil Burun Adaları (Kape Verde),  Zambiya, Zimbabve.'''

Diğer ülkelerde geçerli tarife için tıklayın.

 • AFGANİSTAN
  AFGANİSTAN
 • ANGUİLLA
  ANGUİLLA
 • ANTİGUA VE BARBUDA
  ANTİGUA VE BARBUDA
 • ARJANTİN
  ARJANTİN
 • BAHAMALAR
  BAHAMALAR
 • BAHREYN
  BAHREYN
 • BARBADOS
  BARBADOS
 • BERMUDA
  BERMUDA
 • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
 • BREZİLYA
  BREZİLYA
 • BRUNEİ DARUSSALAM
  BRUNEİ DARUSSALAM
 • BURKİNA FASO
  BURKİNA FASO
 • CEBELİTARIK
  CEBELİTARIK
 • CEZAYİR
  CEZAYİR
 • ÇAD
  ÇAD
 • ÇİN
  ÇİN
 • DOMİNİK CUMHURİYETİ
  DOMİNİK CUMHURİYETİ
 • EKVATOR
  EKVATOR
 • EL SALVADOR
  EL SALVADOR
 • ETİYOPYA
  ETİYOPYA
 • FAS
  FAS
 • FİJİ
  FİJİ
 • FİLDİŞİ SAHİLİ
  FİLDİŞİ SAHİLİ
 • FİLİPİNLER
  FİLİPİNLER
 • FİLİSTİN
  FİLİSTİN
 • GAMBİYA
  GAMBİYA
 • GANA
  GANA
 • GİNE
  GİNE
 • GİNE BİSSAU
  GİNE BİSSAU
 • GRENADA
  GRENADA
 • GRÖNLAND
  GRÖNLAND
 • GUADALUP
  GUADALUP
 • GUATEMALA
  GUATEMALA
 • GUYANA
  GUYANA
 • GÜNEY AFRİKA
  GÜNEY AFRİKA
 • HAİTİ
  HAİTİ
 • HİNDİSTAN
  HİNDİSTAN
 • HOLLANDA ANTİLLERİ
  HOLLANDA ANTİLLERİ
 • HONDURAS
  HONDURAS
 • HONG KONG
  HONG KONG
 • İNGİLİZ VİRJİN ADALARI
  İNGİLİZ VİRJİN ADALARI
 • İRAN
  İRAN
 • İSVİÇRE
  İSVİÇRE
 • JAMAİKA
  JAMAİKA
 • JAPONYA
  JAPONYA
 • JERSEY ADASI
  JERSEY ADASI
 • KAMBOÇYA
  KAMBOÇYA
 • KAMERUN
  KAMERUN
 • KAPE VERDE
  KAPE VERDE
 • KAYMAN ADALARI
  KAYMAN ADALARI
 • KENYA
  KENYA
 • KOLOMBİYA
  KOLOMBİYA
 • KONGO
  KONGO
 • KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
  KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
 • KOSOVA
  KOSOVA
 • KOSTA RİKA
  KOSTA RİKA
 • KUVEYT
  KUVEYT
 • LAOS
  LAOS
 • LİBERYA
  LİBERYA
 • LİHTENŞTAYN
  LİHTENŞTAYN
 • MAKAO
  MAKAO
 • MALİ
  MALİ
 • MALTA
  MALTA
 • MAN ADASI
  MAN ADASI
 • MARTİNİK
  MARTİNİK
 • MAURİTİUS / MORİS ADALARI
  MAURİTİUS / MORİS ADALARI
 • MEKSİKA
  MEKSİKA
 • MISIR
  MISIR
 • MOĞOLİSTAN
  MOĞOLİSTAN
 • MOLDOVA
  MOLDOVA
 • MONAKO
  MONAKO
 • MORİTANYA
  MORİTANYA
 • MOZAMBİK
  MOZAMBİK
 • NEPAL
  NEPAL
 • NİJER
  NİJER
 • NİJERYA
  NİJERYA
 • NİKARAGUA
  NİKARAGUA
 • ÖZBEKİSTAN
  ÖZBEKİSTAN
 • PAKİSTAN
  PAKİSTAN
 • PANAMA
  PANAMA
 • PAPUA YENİ GİNE
  PAPUA YENİ GİNE
 • PARAGUAY
  PARAGUAY
 • PERU
  PERU
 • RUANDA
  RUANDA
 • SİERRA LEONE
  SİERRA LEONE
 • ST. KİTTS VE NEVİS
  ST. KİTTS VE NEVİS
 • ST. LUCİA
  ST. LUCİA
 • ST. VİNSENT VE GRENADİNES
  ST. VİNSENT VE GRENADİNES
 • SUDAN
  SUDAN
 • SURİNAM
  SURİNAM
 • ŞİLİ
  ŞİLİ
 • TANZANYA
  TANZANYA
 • TAYLAND
  TAYLAND
 • TAYVAN
  TAYVAN
 • TRİNİDAD VE TOBAGO
  TRİNİDAD VE TOBAGO
 • TUNUS
  TUNUS
 • TURKS VE CAİCOS ADALARI
  TURKS VE CAİCOS ADALARI
 • UGANDA
  UGANDA
 • UMMAN
  UMMAN
 • URUGUAY
  URUGUAY
 • ÜRDÜN
  ÜRDÜN
 • VİETNAM
  VİETNAM
 • VİRJİN ADASI (ABD)
  VİRJİN ADASI (ABD)
 • YEMEN
  YEMEN
 • ZAMBİYA
  ZAMBİYA
 • ZİMBABVE
  ZİMBABVE
532 ya da 0532 532 0000
0532 757 22 22