Daha Fazla Bilgi

  •  TL Hediyeli Tanışma Seti kampanyasından yararlanan müşterilerimizin hatları, içinde 35TL + 3GB hediyesi ile açılacak. Hediye 35 TL; konuşma, SMS, internet ve katma değerli mobil servis kullanımlarında geçerlidir. 3GB internet hediyesi, 1 ay boyunca yurt içindeki kullanımlarda geçerlidir.
  • Üstelik kampanyadan yararlanan müşterilerimiz, hat açılışını takip eden 6 ay içinde, aylık tek seferde 20 TL ve üstü miktarda yükleme yaptıklarında veya Bayi POS kanalından 20 TL ve üstü tutarda bir paket satın aldıklarında hatlarına ilgili işlem için 1 GB daha hediye edilecek.
  • Hediye 35 TL, mobil ödeme, telsiz kullanım vergisi ve bağış servislerine yapılan ödemelerde kullanılamayacaktır.Kampanyadan yararlanan müşterilerin, hat açılışından sonra konuşma, SMS, internet ve katma değerli mobil servisler için yaptıkları toplam harcama tutarı 35 TL’ye ulaşıncaya kadar, hatlarından Telsiz Kullanım vergisi çekilmeyecek, hatları ile mobil ödeme ve bağış servisi kullanımı yapamayacaklar. Kampanyaya katılan müşterilerin hatları ile yaptıkları ses, SMS, internet ve katma değerli servis harcamaları 35 TL’ye ulaştığında, hatlarından mobil ödeme ve bağış servislerini kullanabilecekler.
  • Kampanya dahilindeki hediye internet faydaları yurt içinde, 30 gün boyunca geçerlidir ve ücretlendirme periyodu 100 KB şeklindedir. Hediye internet paketlerinin bitiminde, müşteriler, internet için 2 kr/100 KB şeklinde ücretlendirilir.
  • Bu kampanya kapsamında kazanılan TL'lerle yapılacak TL transferlerinde, TL transfer servisinin şartları geçerlidir.
  • Kampanya dahilinde yüklemeye bağlı aylık 1 GB internet faydasından 27.04.2016 ve sonrasında Hazır Kart almış müşteriler yararlanabilecektir. 27.04.2016 öncesi kampanyaya katılmış müşteriler, hat açılışını takip eden 6 ay içinde, aylık tek seferde 20 TL ve üstü miktarda yükleme yaptıklarında veya Bayi POS kanalından 20 TL ve üstü tutarda bir paket satın aldıklarında ilgili işlem için hatlarına 5 TL hediye yüklenmeye devam edecektir. 5 TL hediye faydası,  hat açılışını takiben, her ay bir kere olmak üzere 6 ay boyunca 6 kez kazanılabilir.

Sayfayı kaydırın