Enerji piyasası, içinde bulunduğumuz günlerde hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Tüm dünyada enerjiye talep her geçen gün artarken, gelişen teknolojiler ve yeni düzenlemeler sektörde iş yapış şekillerinin yeniden tasarlanmasına yol açıyor. Fosil yakıt rezervleri gün geçtikçe azalırken temiz bir çevre için alternatif enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç daha çok önem kazanıyor. Sürdürülebilir büyüme için Türkiye'de ve dünyada enerji kaynaklarımızı ve altyapılarımızı daha verimli, daha akıllı ve daha güvenli yönetmek zorundayız.

Peki ihtiyaçlarımız değişirken enerji şirketlerinde neler yaşanıyor? Serbestleşen piyasayla birlikte hızla özelleşen ve yeniden doğan köklü şirketler, ülkemizin en hızlı kabuk değiştiren verimli, yenilikçi ve modern şirketleri olarak karşımıza çıkıyor.

Elektrik, doğalgaz, madenler, akaryakıt ve LPG gibi birçok unsuru içeren ve geniş bir ekosisteme sahip olan enerji sektörü şirketleri, bu değişime üretim, iletim, dağıtım, depolama ve satış gibi optimizasyon gerektiren süreçlere sahip fonksiyonlarını, iletişim ve teknoloji altyapıları ile yenileyerek hazırlanıyor.

Turkcell,  Enerji sektörü şirketlerini bu yolculuklarında yalnız bırakmıyor. Gerçek Zamanlı Şirket yaklaşımı, akıllı şebeke yönetimi ve müşteri hizmetlerindeki bilgi ve tecrübelerini kullanarak sektörün ihtiyaçlarına uygun yeni çözümler geliştiriyor.

Kurumsal çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kapat
Yardım ister misiniz?