İnsan Kaynakları Uygulamalarında Mobil Dönüşüm

Mobil teknolojiler hem çalışan bağlılığını artıyor, hem de bağlılığı pozitif sonuçlara dönüştürüyor.

Değişen Dünya ve Çalışan Bağlılığı

Çalışma hayatının temposu artıyor ve çalışan nüfusun
çehresi hızla değişiyor. Örneğin, daha girişimci ve bireysel
özelliklere sahip bir nesil iş gücüne katılıyor.

Nitelikli çalışanları doğru motivasyon unsurları ve kaynaklar ile desteklemek ise önemini koruyor. Peki çalışanların gönlünü kazanmanın yolları değişiyor mu?

Nedenler & Sonuçlar

Bağımsız pazar araştırma kuruluşu IPSOS KMG’nin Türkiye genelinde 1000’e yakın çalışan ile gerçekleştirdiği araştırma, farklı unsurların bağlılık üzerindeki etkisini ve mevcut memnuniyet seviyesini ortaya koyuyor.

Araştırma Sonucu

Beyaz yakalı çalışanlar özelinde incelendiğinde “Kurumsal hat ve cep telefonu verilmesinin” bağlılık üzerinde en yüksek öneme sahip unsur olduğu görülüyor.
Ek olarak bu alanda memnuniyet düzeyinin diğer kriterlere göre oldukça düşük olduğu gözlemleniyor.
Diğer bir deyişle, bu alanda şirketlerin çalışan bağlılığını artırması açısından fırsat bulunuyor.

Bu konuda araştırma sonuçlarını ve önerilerimizi içeren rehbere ulaşmak için tıklayın.

Çalışan Bağlılığı ve Verimlilik

Çalışanların potansiyelini kendilerine ve şirketlerine en büyük faydayı sağlayacak şekilde ortaya çıkarmanın yolu iki temel konudan geçiyor:

 • Çalışanları doğru motivasyon unsurları ile şirketlere bağlı kılmak
 • Doğru kaynaklarla (çalışma araçları, süreçler ve eğitimler) donanımlı kılmak, önlerini açmak

Mobil teknolojileri hem motivasyon unsuru hem de çok amaçlı bir kaynak olarak konumlandırmak mümkün. Özetle, mobil teknolojiler her iki alanda da şirketlerin elini yükseltiyor.

*Kaynak: Hay Group

Doğru Motivasyon Unsurları ve Kaynaklar ile Yüksek Sonuçlar

 • Beklentinin %50 üzerinde performans

 • 2.5 ila 4.5 katına çıkan gelir artışı

 • %35’e kadar azalan devamsızlık oranı

 • 2 katına çıkan müşteri memnuniyeti

*Kaynak: AON Hewitt ve Hay Group Araştırmaları

İletişim Aracı Olarak Kurumsal Hat

Sunacağınız kurumsal hat ile çalışanların iletişim ihtiyaçları
etkin ve çeşitli çözümlerle karşılanır:

 • Çalışanlara kişilere, bilgi ve belgelere ulaşabilme imkanı
 • Masa başında olunmayan her an e-posta erişimi
 • Şirket ve çalışma düzenine dair tüm bilgiler
 • Görüntülü toplantı imkanı

Eğitim Kanalı Olarak Kurumsal Hat

Çalışanların gelişim ve liderlik yolculuğuna katkı bulunmak için
ek bir yatırım gerekmeden, zengin içerikli bir eğitim
platformuna erişim sağlayabilirsiniz:

 • Kuruma özel zengin içerik
 • Eğitim maliyetlerinde verimlilik
 • Web ve mobilden performans takibi
 • İnternetin olduğu her yerden erişim

Değişim & Süreç Yönetimi İçin Kurumsal Hat

İletişim şeklini renklendiren ve zenginleştiren çözümler
ile çalışanlarınızı haberdar edebilir, bilgilendirebilirsiniz:

Zaman Yönetimi İçin Kurumsal Hat

Mobil çalışma uygulamaları ile çalışanlar masa başına bağlı
kalmadan işlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Böylece proaktif olarak yönetilebilen esnek bir düzen mümkün olur: