#EğitimeDönüştür Kazan

01.

Tekno atıklarınızı 14 Şubat’a kadar Turkcell mağazalarına götürün.

02.

Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da geçerli 50 TL hediye çeki kazanın.

03.

Hediye çekinizi 31 Mart’a kadar kullanın.

 1. Giriş
  1. Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi (“TÜBİSAD”) ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. (Birlikte “Turkcell” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen Eğitime Dönüştür kampanyasından (“Kampanya”) yararlanmak isteyen tüm katılımcılar (“Katılımcı”) aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Kampanya’ya katılmadan önce aşağıdaki Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz.  
  2. Kampanya’ya katılarak işbu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz. 
  3. Kampanya, atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) olarak ifade edilen, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun ve büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatlar kategorilerinde yer alan kullanım ömürlerini doldurmuş ürünlerin Katılımcı tarafından Turkcell bayiine getirilip teslim edilerek karşılığında hediye çeki kazanmalarından ibarettir.
 2. Kampanya Katılım Koşulları 
  1. Kampanya, TÜBİSAD ve Turkcell tarafından Katılımcı’ya yönelik bir hediye çek oluşturulmasına ilişkindir. 
  2. Kampanya, mevzuata ve işbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanılmak koşuluyla 18 yaşından büyük tüm gerçek kişilere ücretsiz olarak açıktır. 
  3. Her bir Katılımcı Tek bir Telefon numarasıyla Kampanya’ya yalnız 1 (bir) kez katılabilir. 
  4. 4 Kampanya 13 Ocak 2022 tarihi saat 09:00’da başlayıp,14 Şubat 2022 tarihinde 17:00’de sona erecektir. TÜBİSAD ve Turkcell, Kampanya’nın süresini uzatmakta ya da Kampanya’yı süresinden önce sonlandırmakta serbesttir.
  5. Katılımcı, kayıt işleminin yapılması ardından kendisine gönderilecek SMS’te yer alan kodu Kampanya’ya katılmak üzere başvurduğu Turkcell bayiine bildirerek katılım hakkı kazanabilecektir.
 3. Kullanım Koşulları
  1. Kampanya’ya katılarak hediye çekine hak kazanan Katılımcılar, çek kodlarını31 Mart 2022 tarihine kadar Turkcell Mağazaları’nda satılan ürünlerde ve www.turkcell.com.tr/pasaj web sitesi ya da Dijital Operatör/Pasaj mobil uygulaması üzerinde, yalnızca Turkcell Satış A.Ş. satıcılı ürünlerde ve kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kullanabileceklerdir.
  2. Hediye çekleri birleştirilemeyeceği için her bir çekin ayrı sipariş içerisinde kullanılması gerekmektedir. 
  3. Hediye çekleri parçalı olarak harcanamayacağı için yalnızca bir siparişte kullanılabilir. Eğer sipariş tutarı çek tutarından daha düşük olursa çekin kullanılmayan kalan bakiyesi otomatik olarak silinecektir. 
  4. Hediye çekleri kullanım süresi içerisinde harcanmadığı takdirde geçersiz olacaktır. 
  5. Katılımcı, TÜBİSAD ve Turkcell’in kontrolünde olmayan bir neden ile Kampanya’ya katılamayabilir veya Kampanya’dan yararlanamayabilir. Yine Katılımcı’nın teslim etmek istediği ürün Turkcell tarafından teslim alınamayabilir. Böyle bir durumda TÜBİSAD ve Turkcell’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. TÜBİSAD veya Turkcell, Kampanya’nın ve/veya söz konusu toplama faaliyetinin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  6. Kampanya’nın kullanımından ve Katılımcı tarafından teslim edilen elektronik atıktan/atıklardan kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Katılımcı’ya aittir. Katılımcı’nın Kampanya’ya katılması veya teslim ettiği elektronik atık/atıklar sonucu doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TÜBİSAD veya Turkcell sorumlu değildir. Katılımcı, teslim ettiği elektronik atıkların kişisel verilerden, ticari veya ticari olmayan her türlü veriden ari olduğunu kabul ve beyan eder. Aksi durumda TÜBİSAD, Turkcell veya geri dönüşüm tesisi söz konusu elektronik atıkta yer alabilecek herhangi bir kişisel, ticari veya ticari olmayan verinin kaybından, işlenmesinden, verilerin 3. Kişinin eline geçmesinden saklanmasından vs. sorumlu değildir.
  7. Katılımcı, Kampanya kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Katılımcılar’ın, bu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Kampanya’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Kampanya’yı olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yaptıklarının ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturduklarının tespit edilmesi durumunda, güvenlikle ilgili herhangi bir özelliğini devre dışı bırakma, buna müdahale etme veya bunu aşmaya çalışma ya da herhangi bir sistemimizin saldırıya açıklığını yoklama, tarama veya test etme, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda veya TÜBİSAD ve Turkcell tarafından tayin edilecek nedenlerle ilgili Katılımcı’nın Kampanya’ya katılımı durdurulabilir. Katılımcı’nın bu nedenle TÜBİSAD veya Turkcell’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz. WEEERO yazılımına ait tüm haklar gerçekten TÜBİSAD’a ait ise ve iş sahibi için söz konusu ekleme uygun ise bir çekincemiz olmayacaktır.
  8. TÜBİSAD ve Turkcell, işbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nı önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme ve yeniden organize etme hakkını ve Kampanya’yı durdurma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Katılımcılar’ın Kampanya’ya katılmaları ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.  
  9. Katılımcı, Turkcell bayiine teslim edilen atıkları, teslim etmesi ardından geri alamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
 5. İşbu Kampanya Katılım ve Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabi olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.