#EğitimeDönüştür Kazan

01.

Tekno atıklarınızı Turkcell mağazalarına götürün.

02.

Size hediye edilecek Emocanlı sticker ile yaratıcı bir fotoğraf çekin.

03.

Instagram veya Twitter’da #EğitimeDönüştür hashtagiyle paylaşın

04.

En yaratıcı fotoğrafı çeken kişi siz olun, Turkcell’den Huawei P30 Lite kazanın!

Bu kampanya 29.11.2019 (SAAT:18.00)- 21.04.2020 (SAAT: 18:00) tarihleri arasında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından MPİ’nin 25.11.2019 tarih ve 58259698-255.01.02/E.11028 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından kapsam dışı bırakılmıştır.

 • Turkcell Instagram (https://www.instagram.com/turkcell/) ve Twitter hesabı (https://twitter.com/Turkcell) üzerinden gerçekleşecek olan yarışma, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş (Turkcell) tarafından düzenlenmektedir.
 • Yarışma 26.11.2019 günü başlayıp 26.04.2020 günü saat son bulacaktır.
 • Ödül kazanan katılımcılar her ayın 26'sında 1 asil talihli ve 1 yedek talihli olarak seçilecektir. Asil talihlilerin yarışma kurallarına uymadığı tespit edildiği takdirde ödül sırasıyla yedeklere devredilir. Beş ay sürecek yarışmada, her ay bir kazanan olmak üzere toplamda 5 kazanan olacaktır.
 • Kazananlar her ayın 26'sında 12.00’de Turkcell’in Instagram (https://www.instagram.com/turkcell/) hesabından, hikayeler bölümünden ve Twitter hesabı (https://twitter.com/Turkcell) üzerinden açıklanacaktır. Kazanan talihlilerden iletişim bilgileri istenir. 24 saat içerisinde iletişim bilgilerini paylaşmayan asil talihlinin kazandığı ödül yedek talihliye devreder.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Kampanyaya katılım için herhangi bir ürün satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya katılanlar, Turkcell mağazalarına tekno atıklarını (Telefon, adaptör, anakart, anten, araç ve bebek telsizi, kulaklık, kumanda, kablo, kablo ucu, klavye, laptop, laptop soğutucu, mouse, modem, monitör, fotoğraf makinası, ev telefonu, PC bileşeni, navigasyon, notebook, hesap makinası, yazıcı, pos, MP3 çalar, faks cihazı, uydu alıcısı, web cam, video player, tripot, tepegöz, usb modem, tarayıcı, telesekreter, tablet PC, uydu ekipmanı, ses sistemi, ses kutusu, switch, server kartı, santral, UPS cihazı, play station, plak çalar, ram, org, mini teyp, kiosk, acces point vb. ürünler) getirerek karşılığında mağazalarda kendilerine hediye edilecek Emocanlı sticker ile yaratıcı bir fotoğraf çekecektir. Bu yaratıcı fotoğrafları Instagram ve Twitter'da #EğitimeDönüştür hashtagiyle paylaşmaları istenecektir.
  Jürimiz tarafından en yaratıcı bulunan fotoğrafları gönderen kişiler, Huawei P30 Lite kazanacaktır.
 • Yarışmaya katılan kullanıcıların hesapları gizli hesaplar olmamalıdır. Gizli hesaplardan yapılan paylaşımlar yarışmaya dahil edilmez. Yapılan paylaşımlarda fotoğrafta Emocanlı stickerlar belirgin olarak görünmelidir. Paylaşım metninde #EğitimeDönüştür hashtagi bulunmalıdır.
 • Kazananlardan direkt mesaj yoluyla iletişim bilgileri istenecektir. Turkcell mağazalarına tekno atık getirildiğinde alınan kayıtlardan kazanan kişinin tekno atık getirip getirmediği kontrol edecektir. Kazanan talihlinin mağazaya tekno atık getirdiğinin doğrulanması durumunda kazanılan ödül, 5 iş günü içerisinde kargo ile gönderilecek ve kargo takip numarası kişiye iletilecektir.
 • Katılımcı Turkcell Instagram (https://www.instagram.com/turkcell/) ve Twitter (https://twitter.com/Turkcell) hesabında yer alan yarışmaya internet yolu ile katılır ve www.egitimedonustur.com web sitesinde ve Turkcell Facebook sayfasında yer alan katılım koşullarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Katılımcı yarışmaya katılmakla Turkcell tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılır.
 • 18 yaşından küçük olanlar bu yarışmaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi hediyeleri kendilerine verilemez. Turkcell, 18 yaşından küçüklerin yarışmaya velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan katılmalarından veya yarışmaya bilgi sunmalarından sorumlu tutulamaz.
 • Katılımcılar yarışmaya yalnızca kendi adlarına katılabilirler, başkasının adına katılım yapamazlar. Kazanan katılımcıların Instagram veya Twitter hesabı, gerçek kişi hesapları olmak zorundadır. Aksi takdirde kazanılan ödül yedek listesindeki kazananlara sırayla geçer.
 • Bir kişi yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılabilir ancak yalnızca bir defa ödül kazanabilir.
 • Başka bir kampanya ile birleştirilemez.
 • Kazanılan ödül devredilemez.
 • Ödülleri kullanım koşullarına uygun olarak kullanmak katılımcının sorumluluğundadır. Kullanım koşullarına aykırı hareket etmek nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan Turkcell sorumlu değildir.
 • Turkcell kampanya boyunca kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek bilgisayar teknolojileri kullanan, hile yapan veya haksız yollardan kayıt oluşturduğunu tespit etmesi durumunda ilgili katılımcıyı / finalisti kampanyadan çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Kullanıcılar, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, siyasi, dini,tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişive/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek paylaşımlar yarışmaya dahil edilmez.
 • Turkcell kazananlara karşı hiçbir yükümlüğü ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın kampanya ve ödülü iptal etme hakkına sahiptir. Kazananlar bu durumda Turkcell’den hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarına ve her türlü dava ve talep hakkından şimdiden feragat ettiklerini kabul beyanı ve taahhüt eder.
 • Katılımcılar kendi kusurlarından kaynaklanan veya kaynaklanmasının işbu kampanya koşullarını ihlal etmeleri halinde Turkcell’in verilecek ödülü tek taraflı olarak ihlal etme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Turkcell aleyhine herhangi bir hak, zarar veya ziyan talebinde bulunmayacaklarını Turkcell’e her türlü sorumluluktan fikri mülkiyet taleplerinden 3. kişi ve idari mercilerin talep veya cezalarından ari kılacaklarını ve ihlalden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler.
 • Kullanıcı işbu kampanya koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Turkcell’in kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mokrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini Turkcell’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin IHMIÇ 193 madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Uygulanacak hukuk ve yetki işbu kampanya koşulları uygulamasında ve yorumlanmasında Türk kanunları uygulayacaktır. İşbu kampanya koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Turkcell gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.
 • Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.