Sigorta iptal talepleri karşılanmalı mıdır?

Sadece sigorta ettiren kişi sigorta poliçesini iptal ettirebilir.​​