Iban'a iade yapılması gereken durumda farklı kişi ıban'ına iade yapılabilir mi?

Sigorta ettiren kişiye ait bir IBAN yazılmalıdır. Farklı bir kişiye ait IBAN'a iade yapılmamalıdır.​​