Satıştan dolayı ikinci bir DASK Sigorta Poliçesi yaptırılırsa ilk yapılan poliçe iptal edilebilir mi?

​Satıştan dolayı Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi iptal edilemez. Bu tür durumlarda, sonradan tanzim edilen ikinci poliçe iptal ettirilip, meskeni satın alan kişi adına mevcut poliçe üzerinde ‘’ menfaat değişikliği zeyili ‘’ yapılması gereklidir.​