Toplumsal Sorumluluk ve Sponsorluk

​​​​​​​Topluma olan sorumluluğumuz​u farklı alanlarda yerine getirmekteyiz.​

Kurulduğumuz günden bu yana çevresel sosyal ve ekonomik etkimizi de gözönünde bulundurarak toplumsal yatırımlar, projeler ve sponsorluklar hayata geçirmekteyiz.
 
Turkcell'in toplumsal sorumluluk anlayışının temelinde müşterilerine, çalışanlarına hissedarlarına, kamuya, bayilerine, sivil toplum kuruluşlarına, üniversiteler ve medyanın oluşturduğu tüm sosyal paydaşlarına duyduğu sorumluluk yatmaktadır.
 
Turkcell olarak hayata geçirdiğimiz tüm sosyal sorumluluk projelerimiz ve sposorluklarımızda kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde teknolojinin gücünü herkes için faydaya dönüştürmeyi hedefleriz.