Görüşmeye Açılmamış Turkcell Ön Ödemeli Hatlara Ait Duyuru

01.01.2011 tarihinden önce Şirketimizce tahsisi yapılmış ve fakat daha evvel usulünce duyurusu yapıldığı şekilde görüşmeye açılmamış (8090 numarası aranmak suretiyle hatların görüşmeye açılması) ön ödemeli hatlar 30.11.2011 tarihine kadar yukarıda belirtildiği şekilde görüşmelere açılmadığı takdirde, bu hatlara ait abonelik sözleşmeleri feshedilecektir.