Değişen YTÖİV, Ruhsat, Kullanım Ücretleri Hakkında Bilgilendirme

1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenen ruhsat, kullanım ücretleri ve vergi oranları hakkında bilgilendirmedir.