EHK 5. Madde Kapsamında Kapatılan Hatlarla İlgili Açıklama