Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi: 5809 Sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" Hakkında

​​5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" 10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.