Siber Olaylara Müdahale ve Adli Bilişim

Siber Olaylara Müdahale ve Adli Bilişim Hizmeti’yle güvenli erişimin avantajlarını keşfedin!

Siber Olaylara Müdahale ve Adli Bilişim

Siber Olaylara Müdahale ve Adli Bilişim Nedir?

​Siber saldırılara, açık hedef konumunda bulunan varlıklara karşı  gerçekleşebilecek ve bilgi güvenliğini tehdit eden her türlü ihlalin tanımlanması, incelenmesi ve aksiyon planlarının belirlenmesini kapsamaktadır. 

Turkcell Siber Olaylara Müdahale ve Adli Bilişim Hizmeti; siber saldırıya uğramış olan tüm işletmeler için uygundur. 

Siber saldırıya uğramış isletmelerede bilgi birikimi yüksek uzman Turkcell mühendisleri tarafından güncel teknolojiler yapılan inceleme sonrasında Vaka,

  • Neden ve nasıl meydana geldi,
  • Müşteri bilgi varlıkları, iş süreçleri üzerinde yarattığı etki ve riskler,
  • Doğrudan veya dolaylı yolla etkilenen sistemler,
  • Kök neden,
  • Vakanın tekrarlamaması için alınacak önlemler.

İLK MÜDAHALE: Olayın aydınlatılmasını sağlayacak dijital delillerin belirlenmesi ve bu sistemlerin güvenliğinin sağlanmasıdır.
ANALİZ ÇALIŞMASI: İnceleme üzere, etkilenen iş süreçlerinin incelenmesi ve sistemlerin kopyalarının alınmasıdır.
Toplanan ilk bilgiler ışında vakanın kullanıcılar, bilgi varlıkları, iş süreçleri üzerinde yarattığı etkiye göre kritiklik derecesi belirlenir. Ön değerlendirme sonuçları paylaşılır.
İNCELEME: Elde edilen kopyalar veya canlı sistemler üzerinden, literatürde kabul görmüş yöntem ve yazılımlarla talep edilen sorulara cevap aranması için gerçekleştirilen teknik incelemelerdir. Bu incelmeler ihtiyaca göre, computer (disk, memory), network, log, media device, mobile (android, IOS)
RAPORLAMA: İnceleme sonucu elde edilen bulguları ve bulguların detaylarının anlaşılabilir biçimde raporlanmasından oluşur.
Rapor vakanın; tanımını, türünü, zaman çizelgesini, analiz bulgularını, sonucunu ve aksiyon önerilerini içerir.

Turkcell Siber Olaylara Müdahale ve Adli Bilişim Hizmeti ücretlendirilmesi için Turkcell Kurumsal Müşteri Yöneticiniz ile görüşebilir, isteklerinizi karşılayacak uygun paketlere birlikte karar verebilirsiniz.

BENZER SERVİSLER

Kapat
Yardım ister misiniz?