POS Takip

​​POSTAKİP SERVİSİ 20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile sonlanmış ve abone alımına kapatılmıştır.

POS Takip

POS Takip Nedir?

​​MobilPOS hatlarınızın güncel lokasyonunu ve il/ilçe/cihaz bazında değişimleri izleyerek MobilPOS işinizi daha etkin yönetebilirsiniz.​​​

Sahada birçok MobilPOS cihazı bulunan bankalar için ideal bir çözümdür
  • Sahadaki MobilPOS hatlarınızı, TURKCELL tarafından sağlanacak web arayüzü üzerinden periyodik veya anlık olarak sorgulayarak, hatların takılı olduğu POS cihazlarının konumunu haberleşme tekniklerinin sağladığı imkanlar dahilinde tespit edebilirsiniz. Konum hassasiyeti, sorgu esnasında kullanılan haberleşme teknolojisiyle (GSM/UMTS) o anda terminalin servis aldığı sahaya olan uzaklığına bağlı olarak değişim gösterebilir, birkaç yüz metreden başlayarak kilometreler seviyesine erişebilir.
  • Böylece MobilPOS hatlarınızı daha etkin kontrol ederken, gerek istenmeyen durumları proaktif önlemek, gerekse lokasyon bazlı pazarlama aksiyonları almak için kullanabilirsiniz.
  • MobilPOS hatlarını sadece haritada görmekle kalmaz; ili, ilçesi ve cihazı değişen hatları da ayrı bir rapor olarak görüntüleyebilirsiniz.
  • Bu uygulama, özellikle bankaların MobilPOS hatlarını takip edebilmeleri için geliştirilmiştir ve uygulamaya geçiş öncesi mutlaka banka yetkilileri ile ön çalışma yapılması gerekmektedir.
  • POSTakip uygulamasına sadece aktif durumdaki MobilPOS hatları dahil edilebilir.
  • Uygulama iki farklı sorgu ile çalışır.

1. Standart sorgu: Sistem, gün içinde 3 defa sabah, öğlen ve akşam belirli bir saatte çalışır ve o an içinde tüm MobilPOS hatlarının lokasyonunu kaydeder. İlgili hat o gün içinde sorgulandığında en son lokasyon bilgisine göre haritadaki yerini bildirir. Bu bilgi, tam o anki yer değildir.
2. Anlık sorgu: Bazı MobilPOS hatlarının tam o anki lokasyonuna ihtiyaç duyulduğunda bu sorgu çalıştırılır. Sorgu sonucunda ilgili MobilPOS hattının o anki konumu haritada gösterilir.

POSTakip, özellikle bankalar için tasarlanmış bir takip servisidir. Bu servis sayesinde bankalar, birlikte çalıştıkları üye işyerleri hakkında lokasyon bazlı bilgiler edinerek aksiyona dönük analizler için kullanabilirler.

POSTAKİP SERVİSİ 20 Nisan 2016 tarihi itibarı ile sonlanmış ve abone alımına kapatılmıştır.

STANDART SORGU İÇİN : POSTakip Servisi'ne kayıtlı hatlara yapılacak ücretlendirme, hat sayısına göre değişen baremler dikkate alınarak aşağıdaki Tablolarda (Tablo 1 veya Tablo 2) yer alan ücretler dahilinde yapılmaktadır.

Bu tablolardaki hat sayılarının hesaplanmasında, ücretlendirmenin yapılacağı tarih itibarıyla servis kapsamında yer alan toplam hat sayısı dikkate alınır.
I. Servisten faydalanan hat sayısının, Tablo-1’de yer alan baremler arasında olması durumunda, hat başına Tablo-1’de ilgili hat sayısına denk gelen aylık abonelik bedelinin, hatlara ait Mobil İletişim Hizmet faturalarına, her bir hat için ayrı ayrı olmak üzere, servis sözleşmesinin imzalanmasından itibaren her ay, bu hatlara ait diğer bedeller ile birlikte yansıtılır.
(Örneğin; ilgili ayda servise tanımlı hat sayısının 7.000 olması durumunda, her bir hat için aboneye vergiler dahil 1,27 TL yansıtılacaktır)
II. Servisten faydalanan hat sayısının, Tablo-2’de yer alan baremler arasında olması durumunda ise, ilgili hat sayısına denk gelen aylık toplam abonelik bedelinin toplam hat sayısına bölünmesi ile hat başına abonelik bedeli hesaplanır.
Hesaplanan tutar, POS Takip Servisi'ne tanımlı hatlara ait Mobil İletişim Hizmet faturalarına, her bir hat için ayrı ayrı olmak üzere, servis sözleşmesinin imzalanmasından itibaren her ay, bu hatlara ait diğer bedeller ile birlikte yansıtılır.
(Örneğin; ilgili ayda servise tanımlı hat sayısının 5.500 olması durumunda, her bir hat için aboneye vergiler dahil 1,45 TL [7.960 TL / 5.500] yansıtılacaktır)

Tablo-1

Hat Sayısı Hat başına aylık abonelik ücreti*
1.250-5.000 1,59 TL
6.250-10.000 1,27 TL
12.500 ve üzeri 1,02 TL


Tablo-2
Hat Sayısı Aylık Toplam Abonelik Ücreti*
1.000-1.249 1.990 TL
5.001-6.249 7.960 TL
10.001-12.499 12.736 TL
*Tablolarda belirtilen ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

ANLIK SORGU İÇİN :

İlk sorgu tarihi itibarıyla ilgili ay için KDV ve ÖİV dahil 1 TL ücret yansıtılır.

Turkcell Kurumsal Satış

BENZER SERVİSLER

Sayfayı kaydırın