Daha Fazla Bilgi

Geçiş Yapılan PaketVerilecek Ek Fayda
(12 ay tekrarlı)
Toplam Internet İçeriği
İşte Platin 82 GB10 GB
İşte Platin 105 GB15 GB
İşte Platin Prestij5 GB20 GB
İşte Platin Mega5 GB25 GB
İşte Platin Elit5 GB35 GB
  • Kampanyadan kurumsal, faturalı aktif ses hattı sahibi , Süper Eko, Full Eko, Süper Avantaj, Full Avantaj, Süper Star, Platin Business Star, Platin Business Prestij, Platin Business Plus, Hesap, Eko, Avantaj, Star, Öncelikli İller Paketlerinde olan aboneler faydanalanabilir.
  • Kampanya süresince İşte Platin 8'e geçenlere 12 ay boyunca geçerli olmak üzere +2 GB, İşte Platin 10, İşte Platin Prestij, İşte Platin Elit ve İşte Platin Mega paketlerine geçenlere 12 ay boyunca geçerli olmak üzere +5 GB ücretsiz ek data faydası verilecektir.
  • Bu abonelerin yanı sıra aşağıdaki kriterlere göre belirlenen mevcut kurumsal aktif ses hattı sahibi abonelerden İşte Platin 8 paketindeki abonelere 12 ay boyunca geçerli olmak üzere +2 GB, İşte Platin 10, İşte Platin Prestij, İşte Platin Elit ve İşte Platin Mega paketlerindeki abonelere 12 ay boyunca geçerli olmak üzere +5 GB ücretsiz ek data faydası verilecektir. Bahsedilen abonelerin sağlaması gereken koşullar şu şekildedir: 

             - Son ay önceki 3 ay ortalamasına göre yurt içi ses harcamasını %14 ve üzeri arttıran, rakip operatör numaralarını arama sayısı önceki 3 ayın ortalamasına göre %34 ve üzerinde artış gösteren ve son 3 aylık ortalamada, sahip olduğu ses, SMS veya data paketi kullanım oranı %86’dan fazla olan müşteriler.

             - Son 6 ayda en az 3 defa bir önceki ay gelen fatura tutarını geçen, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan veya Turkcell'e numarasını 2 defadan fazla taşımış olan ve son ay Turkcell yönüne yapılan çağrı adedinin bütün çağrılara oranı %23 ve altında olan müşteriler.

            - Son 3 ayda 3G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımının 2G şebekesi üzerinden yaptığı veri kullanımına oranı %50’nin altında olan, son 3 ayda en az 2 defa data paket aşımı gerçekleştirmiş ve diğer operatör yönüne konuşma süresi önceki 3 aya kıyasla en az %9 artmış olan müşteriler.

            - Son 3 ayda rakip operatörlerden aldığı arama adedinin, aldığı toplam arama adedine oranı %45’in üzerinde olan, son 6 ay fatura itirazı nedeniyle çağrı merkezini arama sayısı Turkcell genel ortalamasının üzerinde olan, 330 günden daha az zamandır mevcut paketinde olan müşteriler.

            - Son 3 ayda çağrı kesilme adedinin toplam konuşma adedine oranı %3’ün üzerinde olan, akıllı telefonu olup son 3 ortalama 3G şebekesini kullanma oranı Turkcell genel ortalamasının altında olan, son 3 aylık rakip operatörü arama dakikasının toplam arama dakikasına oranı %50’nin üzerinde olan müşteriler.

  • Abone 12 aylık süresi dolmadan yukarıda bahsedilen İşte Platin paketler dışında bir pakete geçiş yaparsa üzerindeki ek data faydası dönem sonunda iptal olacak ve bir daha yenilenmeyecektir.
  • Verilen ek data faydası ücretsizdir.
  • Paket geçişinin yapıldığı tarihten sonraki ilk fatura döneminde ve sonrasında olmak üzere toplam 12 fatura dönemi boyunca, fatura kesim tarihi dikkate alınarak yenilenecektir.
  • Paket kullanım hakkı bir sonraki döneme devretmez.
  • Paket sadece internet ve mobil geniş bant erişim noktası kullanılarak yapılan yurt içi bağlantılarda geçerlidir.
  • Bu kampanyadan yararlanan abonelerimiz yurt içi 4.5G hizmetinden faydalanmak için onay vermiş ve abonelik başvurusunda bulunmuş sayılır. Cihaz ve SIM kart uyumlu olduğu sürece herhangi ek bir işlem yapmadan; telefonda ilgili şebeke tipi seçilerek, 4.5G hizmetinden faydalanmaya başlanılabilir. Abonelik iptali için 3G yazıp 2222’ye gönderilmesi yeterlidir.
  • İşte Kontrol servisi ile, ses – sms - data içeriğiniz bittiğinde, yurt içi/yurt dışında paketsiz kullanım engellenir, böylece paket aşım derdi yaşamazsınız. Detaylı bilgi için tıklayın.

Kurumsal Müşteri Yöneticisi
Sayfayı kaydırın