Daha Fazla Bilgi

  • Paket fiyatı %18 KDV ve %25 ÖİV dahil 39 TL’dir.
  • Ücretlendirme periyordu 60 saniyedir.
  • Paket aşımı durumunda abone tarifesinden ücretlendirilir.

SMS
  • INTERNETLI 500 yaz 2222’ye gönder