Daha Fazla Bilgi

Kampanya kapsamında hiçbir ücret ödemezsin.
  • Boş Yok kampanyasından Hazır Kart gençTarife’deysen faydalanabilirsin.
  • Paketi yurt içinde kullanabilirsin.
  • Boş Yok kampanyası, hız kısıtlı (kota aşımsız) internet paketlerini birlikte alınamıyor.
  • Hediye TL’ler 30 gün boyunca geçerlidir. Bir sonraki aya devretmez. 31 Temmuz 2013'e kadar, 30 günlük süre bittiğinde hediye TL'ler yenilenir.
  • Paketin bittiğinde kendi tarifen üzerinden ücretlendirilirsin.
  • Hediye TL'ler yurt içinde, her yöne konuşmak, mesajlaşmak ve internete girmek için kullanılabilmektedir. Hediye TL'lerin kullanımı: Konuşma için dakikası 43,89 kuruş, SMS için 20 kuruş, internet için ise MB başı 20 kuruştur.
SMS
  • BOSYOK yaz 2222’ye gönder
  • 532 ya da 0532 532 0000
    Sayfayı kaydırın