Daha Fazla Bilgi

  • Hediye 50 dakika için ek ücret ödemezsiniz.
  • İlgili veri kullanma izni vermeyen aboneler haricinde Aralık 2015, Ocak 2016, Şubat 2016 takvim aylarından herhangi birinde konuşma, mesajlaşma ve internet için abonenin tarifesinin standart kullanım ücretinden ve paket alımı için toplamda KDV ve ÖİV dahil 3 TL ve üzerinde kullanım yapmamış bireysel ön ödemeli Emekli tarifesindeki aboneler kampanyadan yararlanabilir.
  • Kampanya katılımında ve paket alımlarında kullanılan TL'ler, kampanyadan kazanılan TL'ler, yurt dışına doğru yapılan arama ve mesajlaşma tarifenin standart kullanımı olarak sayılmamaktadır. 118'li numaralar, kısa numaralar, yarışma servisleri, sohbet hatları, bilgi ve danışma numaraları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan arama ve mesajlaşma ücretleri yararlanmakta olunan tarifedeki ücretlendirmeden farklı olduğu için standart kullanım olarak sayılmamaktadır.
  • Bu kriterdeki aboneler takvim ayı içerisinde KDV ve ÖİV dahil tarifesinin standart kullanım ücretinden 5 TL kullanım yaptıklarında aynı takvim ayı içinde geçerli hediye her yöne 50 Dk kazanacaklardır. Takip eden tarifesinin standart kullanım ücretinden 5 TL kullanımlara da aynı takvim ayı içinde geçerli hediye her yöne 50 Dk verilecek, toplamda ise bir ayda en fazla 4 defa hediye kazanılabilecektir.
  • Hediye 50 dakikanın ücretlendirme periyodu 60 saniyedir.
  • Hediye paketin tamamı kullanıldıktan sonra ya da paket süresi bittikten sonra abonelerimizin kayıtlı olduğu başka bir kampanya yok ise abonelerimizin aramaları kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Paketteki kullanılmayan dakikalar bir sonraki aya devretmemektedir.
  • Hediye paketteki dakikalar sadece kişisel kullanım içindir. Ticari gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz, satılamaz. Tespit edilen aboneler ile ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.
  • Kampanyanın ticari amaçlı olarak kullanılmaması gerekmektedir. Tespit edilen aboneler ile ilgili yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilecektir. Turkcell kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Diğer
Kampanya kriterlerini sağlayan aboneler için katılım otomatik gerçekleşecektir.
Sayfayı kaydırın