Daha Fazla Bilgi

Kampanya Özet Fiyat Tablosu

Ev İnternetiAKK'sız Ev İnterneti
+
TV+ Başlangıç Paketi
+
KabloTV Giriş Paketi
AKK'sız Ev İnterneti
+
TV+ Temel Paket
+
KabloTV Temel Paket
AKK'sız Ev İnterneti
+
TV+ Üst Paket
+
KabloTV Üst Paket
20 Mbps’ye kadar Limitsiz89,9 TL99,9 TL109,9 TL
24 Mbps’ye kadar Limitsiz99,9 TL109,9 TL119,9 TL
(*) Fiyatlara tüm vergiler dahildir.

Ek PaketlerFiyat
TV+ Ek Film Paketi + KabloTV Vizyon Sinema Paketi14,9 TL
TV+ Ek Süper Paket + KabloTV Altın Sinema Paketi19,9 TL

Kampanya kapsamında sunulan Tarife (Kablo İnternet) seçenekleri ve bunlara ilişkin tüm vergiler dahil bedeller aşağıdaki şekildedir:

Hız*** Kota AKK İndirme* (Download) AKK Yükleme* (Upload) Aylık İndirimsiz Tarife Fiyatı Aylık İndirimli Tarife Bedeli Modem Kullanım Ücreti Aylık Toplam Kampanya Bedeli Tarife Bedeli Üzerinden Sağlanan Aylık İndirim Bedeli**
20 Mbps'ye kadar Limitsiz - - 139,0 TL 68.9 TL 8,0 TL 76,9 TL 70,1 TL
24 Mbps'ye kadar Limitsiz - - 159,0 TL 78.9 TL 8,0 TL 86,9 TL 80,1 TL

(*): Kampanya kapsamındaki paketler AKK’ya tabi değildir.
(**): İndirim tutarı, Kampanyada sunulan Tarifenin/TV+ Paketinin güncel raf bedeli ile Kampanya kapsamında sunulan indirimli bedel arasındaki farkı göstermektedir.
(***): Yukarıdaki tablodaki internet hızı (download ve upload) sonuçları sunucunun, ev / işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve yönlendiricilerin performansı ve sayısı; ev / işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım yoğunluğu, bilgisayar performansı, vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca sunucuların internet çıkışlarındaki yoğunluk ve getirilen hız kısıtlamaları nedeniyle internet siteleri yavaş açılabilir. Tam performans almak için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.

Kampanya kapsamında Tarife (Kablo İnternet) seçenekleri ile birlikte sunulan TV+ Paket seçenekleri ve bunlara ilişkin tüm vergiler dahil bedeller aşağıdaki şekildedir:

Tarife TV+ Paketi TV+ Paketi Aylık İndirimsiz Tarife Fiyatı TV+ Paketi Aylık İndirimli Tarife Bedeli Tarife Bedeli Üzerinden Sağlanan Aylık İndirim Bedeli** Aylık Toplam İndirimli Kampanya Fiyatı (Tarife+TV+ Paketi)
20 Mbps'ye kadar Limitsiz Tarife ile birlikte seçildiğinde TV+ Başlangıç Paketi 23,9 TL 13,0 TL 10,9 TL 89,9 TL
TV+ Temel Paket 35,0 TL 23,0 TL 12,0 TL 99,9 TL
TV+ Üst Paket 49,9 TL 33,0 TL 16,9 TL 109,9 TL
24 Mbps'ye kadar Limitsiz Tarife ile birlikte seçildiğinde TV+ Başlangıç Paketi 23,9 TL 13,0 TL 10,9 TL 99,9 TL
TV+ Temel Paket 35,0 TL 23,0 TL 12,0 TL 109,9 TL
TV+ Üst Paket 49,9 TL 33,0 TL 16,9 TL 119,9 TL

Avantajlar

 

 

 • TV+ ile Turkcell Ev İnterneti paketi alana Kablo TV hediye!
 • Limitsiz Turkcell Ev İnterneti
 • Fatura Sürprizi Yok! Kampanya fiyatlarımıza her şey dahil

 

Şartlar

 

 • Kampanyadan mevcut veya yeni Turkcell Superonline Kablo İnternet aboneleri yararlanabilir. Kablo internet ve Kablo TV hizmeti Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. kablo altyapısının bulunduğu bölgelerde sunulabilmektedir.
 • Kampanyadan yararlanabilmek için Turkcell Superonline Kablo İnternet ve TV+ hizmetine 12 ay abonelik taahhüdü verilmesi ve Türksat Uydu Haberleşme KabloTV ve İşletme A.Ş. ile Kablo Hizmetleri Abonelik Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
 • Damga vergisi bir defaya mahsus faturalandırılacaktır.
 • Kampanya kapsamında TV+ Paketi ve KabloTV Paketi birlikte sunulmaktadır, seçilen TV+ Paketine göre bedelsiz olarak tanımlanacak Türksat tarafından sunulan KabloTV Paketleri aşağıdaki gibidir.

 


Ana Paketler:

TV+ Paketleri Hediye KabloTV Paketleri
TV+ Başlangıç Paketi KabloTV Giriş Paketi
TV+ Temel Paket KabloTV Temel Paket
TV+ Üst Paket KabloTV Üst Paket

 

Ek Paketler:

TV+ PaketleriHediye KabloTV Paketleri
TV+ Ek Film PaketiKabloTV Vizioon Sinema Paketi
TV+ Ek Süper PaketKabloTV Altın Sinema Paketi
 • Hediye KabloTV Paketlerinin içerikleri ile ilgili detaylı bilgi Türksat’ın www.turksatkablo.com.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.
 • Kampanya süresince TV+ Paketinde değişiklik yapıldığı takdirde Kablo TV paketi, KabloTV paketinde değişiklik yapıldığı takdirde ise TV+ Paketi yukarıdaki tablodaki gibi değişmektedir.
 • Gerek TV+ gerekse KabloTV paketleri arasında alt yöne doğru geçiş yapılamamaktadır.
 • KabloTV paketlerinde yukarı yönlü 1 (bir) ay içinde en fazla 1 (bir) kez geçiş yapılabilir.
 • Hediye KabloTV paketleri içerikleri ile ilgili değiştirme (kanal ekleme/çıkarma) hakkı Türksat’a aittir.
 • KabloTV Hizmeti devredilemez.
 • Bu Kampanya’nın iptali durumunda KabloTV Hizmeti Türksat tarafından www.turksatkablo.com.tr adresinde yer alan güncel tarife bedeli üzerinden ücretlendirilir.
 • Bu kampanyanın iptali durumunda KabloTV Hizmeti için tarafıma teslim edilencihazların, smartcard ile birlikte Türksat’a teslim edilmesi gereklidir.
 • Aboneye ait kurulum için gerekli kimlik ve iletişim bilgileri, taahhütname kapsamında yerine getirilmesi gereken hususların (kurulum, teknik destek vb.) tamamlanması amacıyla, gerekli olduğu ölçüde TURKCELL SUPERONLINE tarafından Türksat ile ve Türksat tarafından ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
 • KabloTV hizmetinde sinema vb. paket satışı, tarife değişimi, nakil başvuruları TURKCELL SUPERONLINE’a yapılmalıdır.
 • KabloTV Kutusu (set top box) bozulduğu takdirde Türksat’ın Kablo Hizmetleri Abonelik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Aksi ilgili abonelik sözleşmesinde belirtilmedikçe, KabloTV Kutusu kira bedeli ya da içerik için Taahhüt Süresi içerisinde Türksat herhangi bir bedel faturalamayacaktır.
 • Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksi yazılı olarak bildirilmediği veya farklı kampanyaya geçilmediği müddetçe, Kampanya kapsamında seçilen Tarife ve TV+ Paketine bağlı olarak, Kablo Internet hizmetinin sürekliliğini sağlamak için ilgili taahhütsüz TURKCELL SUPERONLINE Kablo İnternet tarifesi ve taahhütsüz TV+ Paketi tanımlanır. Bu kapsamda http://www.superonline.net/ adresli web sitesinde belirtilen ilgili güncel taahhütsüz bedeli ve tüm vergiler dahil aylık 8 (sekiz) TL modem kullanım ücreti faturaya yansıtılır.
 • Aboneliğin 12 aydan önce sonlandırılması durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerine göre hesaplanan cayma bedeli yansıtılır.
 • Abonelik 12 aydan önce sonlandırılırsa; seçilen Tarife (Kablo İnternet), TV+ Paketi için, her birinin tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL SUPERONLINE tarafından bunlar için sağlanan indirim bedelleri, tüm vergiler dâhil 300 TL (ÜçyüzTürkLirası) Kurulum Ücreti ve tüm vergiler dahil 120 TL (YüzyirmiTürkLirası) Aktivasyon Ücretinin toplamı; seçilen hız ve TV+ paketi seçeneğinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedel kampanya iptal bedeli olarak faturalanır.
 • Kampanyalar kapsamında verilen modemler stoklarla sınırlıdır ve Turkcell Superonline mülkiyetindedir. Hizmetin sonlandırılması halinde modem Turkcell Superonline Abone Merkez’lerine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Teslim edilmemesi ya da eksik/arızalı teslim edilmesi durumunda, Turkcell Superonline tüm vergiler dâhil 500 TL (beşyüzTürkLirası) modem ücretini kullanıcıya fatura eder.
 • Kampanyada seçilen Tarife (Kablo İnternet) ve TV+ Paketine ilişkin bedeller taahhüt kapsamında olup seçilen tarifeler dışındaki kampanya kapsamındaki diğer tarifeler taahhüt kapsamında değildir. Taahhütname imza tarihinden sonra taahhüt süresi içinde alt/üst tarifelerden birine geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan ilgili tarifenin web sitesinde yayınlanan güncel ücreti yansıtılır.
 • Kampanya kapsamında 20 Mbps’ye kadar ve 24 Mbps’ye kadar Tarifeleri arasında Tarife geçişi yapılabilir, ancak 20 Mbps’ye kadar veya 24 Mbps’ye kadar Tarifelerinden ise daha düşük hızlı olan Tarifelere geçiş yapılamaz.
 • İnternet hızı (download ve upload) sonuçları bazı faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler, sunucunun, ev/işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve router’ların (yönlendiricilerin) performansı ve sayısı; ev/işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım yoğunluğu ve bilgisayarın performansıdır. Ayrıca erişmekte olunan sunucuların internet çıkışlarındaki yoğunluk veya kendi düzenlemeleri doğrultusunda getirdikleri hız kısıtlamaları, web sayfalarının yavaş açılmasını etkileyebilir. Tam performans almak için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.
 • Kampanya stoklarla sınırlıdır.
 • Katma değerli servisler www.superonline.net’te yer alan tarifeler üzerinden ayrıca faturalandırılacaktır.
 • Turkcell Superonline yasal sitelerden içerik indirmeyi destekler.
 • Kampanya taahhütnamesi için tıklayınız.
 • TV+ paketleri (Başlangıç, Temel Ve Üst) ile Turkcell Ev İnterneti paketlerinin bir arada sunulduğu 12 ay taahhütlü kampanyamızdır. Kampanya süresince KabloTV hizmeti hediye olarak sunulmaktadır.

 • Kampanyadan mevcut veya yeni Turkcell Superonline Kablo İnternet aboneleri yararlanabilir. Kablo internet ve Kablo TV hizmeti Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. kablo altyapısının bulunduğu bölgelerde sunulabilmektedir.
  Kampanyadan yararlanabilmek için Türksat Uydu Haberleşme KabloTV ve İşletme A.Ş. ile Kablo Hizmetleri Abonelik Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

 • Turkcell Superonline Müşteri Hizmetleri 0 532 532 00 00, web sayfası www.superonline.net, Turkcell Superonline yetkili satış Kanallarından ve Turkcell İletişim Merkezleri’nden başvurularla kampanyaya katılım sağlanabilir.

 • Kampanya taahhütnamesinin imzalanmasından sonra gerçekleştirilecek modem ve KabloTV kurulumu akabinde Turkcell Superonline sistemlerinde kayıtlı cep telefonu numarasına ücretsiz olarak gönderilecek aktivasyon mesajından sonra kampanya faydalarını kulanmaya başlyabilirsiniz.

 • Kampanya kapsamında tüm vergiler dahil 8 TL modem kullanım ücreti alınmaktadır. İlgili ücret kampanya fiyatları bölümünde gösterilen tablodaki kampanya fiyatına dahildir. Modem Turkcell Superonline mülkiyetindedir ve abonelik sonunda modem geri teslim edilmelidir.

  • Kampanya kapsamında Kablo TV cihazı için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Kablo TV cihazları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. mülkiyetindedir ve abonelik sonunda geri teslim edilmelidir.
  • KabloTV cihazları bozulduğu takdirde Türksat’ın Kablo Hizmetleri Abonelik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

  • Kampanya kapsamında TV+ Paketi ve KabloTV Paketi birlikte sunulmaktadır, seçilen TV+ Paketine göre bedelsiz olarak tanımlanacak Türksat tarafından sunulan KabloTV Paketleri aşağıdaki gibidir.
  • Kampanya süresince TV+ Paketinde değişiklik yapıldığı takdirde Kablo TV paketi, KabloTV paketinde değişiklik yapıldığı takdirde ise TV+ Paketi aşağıdaki tablodaki gibi değişmektedir.
  TV+ PaketleriHediye KabloTV paketleri
  TV+ Başlangıç PaketiKabloTV Giriş Paketi
  TV+ Temel PaketKabloTV Temel Paket
  TV+ Üst PaketKabloTV Üst Paket
  TV+ Ek Film PaketiKabloTV Vizioon Sinema Paketi
  TV+ Ek Süper PaketKabloTV Altın Sinema Paketi

 • KabloTV paketlerinde yukarı yönlü 1 (bir) ay içinde en fazla 1 (bir) kez geçiş yapılabilir. TV+ ve KabloTV paketleri arasında alt yöne doğru geçiş yapılamamaktadır.

 • Kampanya kapsamında 20 Mbps’ye kadar ve 24 Mbps’ye kadar Tarifeleri arasında Tarife geçişi yapılabilir, ancak 20 Mbps’ye kadar veya 24 Mbps’ye kadar Tarifelerinden ise daha düşük hızlı olan Tarifelere geçiş yapılamaz.

 • Abonelik 12 aydan önce sonlandırılırsa; seçilen Tarife (Kablo İnternet), TV+ Paketi için, her birinin tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL SUPERONLINE tarafından bunlar için sağlanan indirim bedelleri, tüm vergiler dahil 300 TL (ÜçyüzTürkLirası) Kurulum Ücreti ve tüm vergiler dahil 120 TL (Yüz yirmi Türk Lirası) Aktivasyon Ücretinin toplamı; seçilen hız ve TV+ paketi seçeneğinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedel kampanya iptal bedeli olarak faturalanır.

 • Kampnya taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksi yazılı olarak bildirilmediği veya farklı kampanyaya geçilmediği müddetçe, Kampanya kapsamında seçilen Tarife ve TV+ Paketine bağlı olarak, Kablo Internet hizmetinin sürekliliğini sağlamak için ilgili taahhütsüz TURKCELL SUPERONLINE Kablo İnternet tarifesi ve taahhütsüz TV+ Paketi tanımlanır. Bu kapsamda http://www.superonline.net/ adresli web sitesinde belirtilen ilgili güncel taahhütsüz bedeli ve tüm vergiler dahil aylık 8 (sekiz) TL modem kullanım ücreti faturaya yansıtılır.

 • Paketlerin yükleme (upload) hızı 2 Mbps'ye kadar olarak uygulanmaktadır.

Kapat
Yardım ister misiniz?
YENİ
Birbirinden harika cihazlara en uygun şekilde sahip olun!