Daha Fazla Bilgi

Kampanya kapsamındaki cihazlar aşağıda yer almaktadır. Kampanya detayları için cihaz sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Tarifenizle birlikte almak isterseniz:
 • Kontrat süresince tarife fiyatı sabittir.
 • Fiyatlara %18 KDV, ses ve SMS için %25 ve internet için %5 ÖİV dahildir.
 • Sözleşmeden doğan damga vergisi, tek seferliğine ilk faturanıza yansıyacaktır.
 • Sözleşme süresi bitiminde SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
 • Kampanya taahhütnamesi için tıklayın.
 • 12 aydan uzun, 36 aydan kısa süreli Turkcell Bireysel faturalı hat sahibi abonelerin, son 6 ay fatura toplamı 150 TL ise hem fatura hem kredi kartı ile kampanyadan faydalanabilirler.

  36 aydan uzun süreli Turkcell Bireysel faturalı hat sahibi veya 12 aydan uzun süreli otomatik fatura ödeme talimatı olan, son 3 ay içinde faturasını düzenli olarak son ödeme tarihi ve öncesinde ödeyen veya 6 aydan uzun süredir aboneliği olup son üç aydır kamu paketi kullanan abonelerde son 6 ay fatura toplam kriteri yarıya düşer. Örnek 1olarak; 150 TL ise 75 TL olacaktır. Söz konusu aboneler hem fatura hem kredi kartı ile kampanyadan faydalanabilirler.

  Turkcell Bireysel hat sahibi olan ve son 6 aydır Gold Tarifesindeki Gold Plus Paket kullanıcıları veya son 6 aydır Hepsi Bir Arada Tarifesindeki Gold Plus ve Platinum Paketi kullanıcıları veya Turkcell Bireysel hat sahibi olan ve son 6 ay içinde her ay için fatura geliri tutarı (cihaz taksiti, vergiler, bağış/destek kampanya tutarları ve mobil ödeme tutarları hariç fatura tutarı) 95 TL ve üzerinde olan kullanıcılar kampanyamızdan hem fatura hem kredi kartı ile faydalanabilirler.

  Kampanyaya katılacak hattın, -son ödeme tarihi henüz gelmemiş olanlar hariç- son 2 aylık döneme ait faturalarını ödemiş ve son 6 aylık dönem içinde de borç ya da abonelik sözleşmesine uygun olmayan durumlar sebebi ile kullanıma kapatılmamış olması gereklidir.

  Bir hat, aynı TCKN ile bağlı olduğu data hatlarından birine tanımlanacak kampanyalar için referans gösterilebilir. Ancak referans gösterilen hat, kampanyaya katılmayı talep ederse; söz konusu her iki kampanya için gerekli son 6 aylık toplam fatura tutarı şartını birlikte sağlaması gereklidir.

  Kampanyaya katılan hattın iptali ya da başka birine devri talep ediliyorsa, önce tanımlı kampanyanın iptali ve sözleşmede belirtilen koşullara göre hesaplanan erken iptal bedelinin ödenmesi gereklidir.

 • Tarifeler arasındaki değişiklik talebi Turkcell Mağazaları, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden alınır ve talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Paket kapsamı ilgili hatta tanımlanır. Paket değişikliğinin yapıldığı ay, ilgili hatta yeni Paket kapsamındaki kullanımlar da tanımlanarak hattın hem mevcut paket hem de geçilen yeni paket kapsamından yararlanması sağlanacaktır. Bunun karşılığında ise Paket değişikliğinin yapıldığı ay ilgili hatta sadece ilk paketin aylık bedeli yansıtılacaktır. Paket değişikliği, ikinci cihaz alım hakkını doğurmayacaktır. Taahhütname kapsamında teslim edilen cihazın bedelinin paket taahhüt süresinden kalan aylar için taksitleri her halükarda ilgili hatta yansıtılmaya devam edecektir. Paket değişikliği yapıldıktan sonra, tekrar paket değişikliği yapılarak, eski pakete aynı fiyat ile dönüş gerçekleştirilemez. Eski pakete dönüş en güncel fiyatı geçiş yapılabilir. Paket değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 ay geçmesi gerekmektedir.Alt pakete doğru paket değişikliği taahhütname süresince sadece 1 kere, üst pakete doğru paket değişikliği ise sınırsız kere yapılabilir.Paket değişikliği yapıldıktan sonra kampanyanın iptal edilmek istenmesi durumunda, paket kapsamında aboneye ilgili paketin hatta tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan indirim bedelleri toplamı, takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılır.
 • Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklere kısmen veya tamamen uyulmaması durumunda ve/veya seçilen paketin süresi sona ermeden kampanyadan ayrılmak istenmesi durumunda ve/veya taahhütnamede belirtilen her bir mobil hattı başka bir mobil operatöre taşındığı durumda söz konusu aykırılığın gerçekleştirildiği aydan itibaren taahhüt süresi bitimine kadar ödenmesi gereken vergiler dahil kalan cihaz taksitleri toplamı ve o güne kadar verilen Turkcell indirim bedelleri, Mobil hizmet faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılır.

 • Kampanyadan faturalı ödeme seçeneğiyle yararlanan aboneler,kampanyaya dahil tarifelerden halihazırda faydalanıyorsa imza tarihinden sonraki ilk fatura kesiminden itibaren ilgili tarife ve cihaz taksit bedelini faturalarında göreceklerdir. Halihazırda kampanya dışındaki bir tarifeden/paketten yararlanan ancak, kampanyadan faydalanmak için tarife değişikliği yapan abonelere (Örneğin, diğer tarifelerden Gold Pakete gelen aboneler) imza tarihinden sonraki ilk fatura kesimine eski tarifesi, ikinci fatura kesiminden itibaren yeni Tarife bedeli yansımaya başlayacaktır. Cihaz bedeli her durumda ikinci faturadan itibaren taahhüt süresi boyunca yansıyacaktır.
  Kredi Kartı ödeme seçeneğiyle yararlanan aboneler için de cihaz taksidi imza tarihinden sonraki ikinci fatura kesim tarihinden itibaren faturaya yansıtılacak, kampanyaya dahil tarifelerden halihazırda faydalanıyorsa imza tarihinden sonraki ilk fatura kesiminden itibaren ilgili tarife yansıyacak, tarife değişikliği yapan abonelerse 2. fatura kesiminden itibaren yeni tarife bedelini göreceklerdir.
 • Kontrat süresi boyunca tarife bedeliniz sabit kalacaktır.

 • Kampanyanız başka bir numaraya devredilemez.

 • Cihazınızı en kısa sürede yetkili bir teknik servise götürmelisiniz. Cihaz garanti kapsamında, tamir edilecektir. Cihazınızı garanti kapsamındayken servise götürdüğünüzde herhangi bir ücret ödemezsiniz. Garanti kapsamı dışındaki, kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalarda ise Yetkili Teknik Servis’in belirleyeceği tutarı ödemelisiniz. Kampanya kapsamında aldığınız cihaz, satış noktasında arızalı çıktığı takdirde yenisi ile değiştirilir.
  Satış sonrası arızalı çıktığı takdirde ise 15 gün içinde cihazı aldığınız Turkcell İletişim Merkezi’ne elden teslim etmelisiniz. Turkcell İletişim Merkezi cihazı yetkili teknik servise gönderecek, teknik servisin testi neticesinde cihazın arızasının donanımsal olduğu onaylanırsa, servis tarafından yeni bir cihaz Turkcell İletişim Merkezi’ne gönderilecektir. Turkcell İletişim Merkezi size cihazının geldiğini haber verip yeni cihazı size elden teslim etmelidir. Bu bekleme süreci maksimum 4 hafta sürer. Bu bekleme döneminde faturanıza paket bedeli yansımaya devam edecektir.
Kapat
Yardım ister misiniz?