İstihdam

​Turkcell olarak istihdama katkı sağlamayı önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Tüm Turkcell Grup Şirketleri’nde yaklaşık 13 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bayilerimiz ve iş ortakları ile 80 bin kişilik bir ekosisteme sahibiz.​

Turkcell'in İstihdama Katkısı

Turkcell olarak istihdama katkı sağlamayı önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Tüm Turkcell Grup Şirketleri’nde yaklaşık 13 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bayilerimiz ve iş ortakları ile 80 bin kişilik bir ekosisteme sahibiz.

İstihdama verdiğimiz önem doğrultusunda sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmek ve istihdam amacıyla İŞKUR ile 2010 yılından bu yana devam eden stratejik işbirliğimiz kapsamında 2173 kişi eğitilmiş 474 kişi de Turkcell İletişim Merkezleri ve Çağrı Merkezlerimizde istihdam edilmiştir.

Engelli istihdamına da ayrıca özel önem veriyoruz. Turkcell Grup genelinde 310 engelli çalışan istihdam ediliyor. Bunun büyük bir kısmı Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Turkcell Global Bilgi Çağrı Merkezlerimizde çalışıyor (260). Turkcell Global Bilgi Karaman ve Van Çağrı Merkezimiz’de çalışanların (100 kişi) yüzde 50’si engelli. 

Turkcell Global Bilgi çağrı merkemiz ile de Türkiye’de İstanbul, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Diyarbakır, Ankara, Karaman, Artvin, Trabzon, Karabük, Van, Şanlıurfa, Sivas, Siirt olmak üzere 16, yurt dışında ise Ukrayna’da 4, Belarus’ta 1 olmak üzere toplam 21 lokasyonda yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.

Turkcell'in Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkısı

Turkcell ailesi olarak Anadolu’nun pek çok bölgesinde teknolojik altyapıları kurarak gerçekleştirdiğimiz çağrı merkezi yatırımlarıyla;
  • Yatırım yaptığmız yörenin istihdam kapasitesini arttırarak,
  • Çalışma çağındaki bireylerin kendi beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayarak,
  • Yörenin iş gücü kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunarak,
  • Yaptığımız yatırımların ve üretimlerin yarattığı çarpan etkisinden, yöredeki diğer sanayilerin faydalanmasını sağlayarak,
  • Verdiğimiz vergilerle kamuya önemli bir gelir kaynağı sağlayarak,
  • Kamunun sağlık, eğitim, ulaştırma gibi ana hizmetlerinin sürdürülmesine katkıda bulunarak
Ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılıyoruz.Ekonomik Etki Araştırması: Turkcell'in Erzurum Ekonomisine Katkısı

2005 yılında Turkcell tarafından, “keşfeden girişimci” olarak Doğu’nun en büyük teknoloji yatırımlarından birini gerçekleştirilen Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi; bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılarda bulundu.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen, “Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi: Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması”nda Turkcell’in, Erzurum ekonomisine olan etkileri çok boyutlu olarak araştırıldı. 40 milyon TL yatırım harcaması yaparak kente önemli bir istihdam kaynağı sağlayan Turkcell; 5 yılda çarpan etkisiyle kentin üretim ve tüketim kanallarını tetikleyerek Erzurum’da 309 milyon TL’lik bir ekonomi yaratılmasını sağladı.

Kadın İstihdamında Öncü

1.000 kişiyi aşkın istihdam yaratma kapasitesi ile kentin ekonomik ve sosyal hayatında büyük fark yaratan bu özel sektör yatırımı; Erzurum’da kadınların çalışma hayatına katılımları yönünde olumlu katkılar sağladı. Kadın istihdamının düşük ve kayıt dışılığın yüksek olduğu Erzurum’da, Turkcell Global Bilgi Çağrı Merkezi’nde kadın çalışan oranının %46’ya ulaştığı ve kadın çalışanların %55’inin de ilk işi olduğu belirlendi. Raporda, çalışanların %33’ünün çalışmasalardı başka bir ilde iş arayacakları belirlendi. Böylelikle, çağrı merkezi yatırımının beyin göçünü tersine döndürmeye katkı sağladığı ortaya çıktı.

Kentin Harcama Potansiyelini Arttırdı

Bunun yanında; Turkcell’in Erzurum’da tahakkuk eden gelir vergisinin, 2009’da %6’ya ulaşarak kamu bütçesine önemli katkı sağladığı görüldü. Yarattığı istihdam hacmiyle kentin harcama potansiyelini de artıran Turkcell, Erzurum’da kredi kartı kullanımını ve AVM’nin kurulmasını hızlandırdı; kendisinden sonra bölgeye gelen diğer çağrı merkezlerine de öncü oldu.
Sayfayı kaydırın