Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bağış servisi

5 TL / SMS
İncele
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Nedir?

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, 1982 yılından beri Türkiye’de zihinsel engelli çocukların eğitimleri ve gelecek güvencelerini olabildiğince yaygın ve kalıcı şekilde karşılayabilmek için çaba göstermektedir.

Nasıl Kullanırım?

Kullanıcı 6685’e boş mesaj göndererek 5 TL’lik bağış yardımında bulunabilir.

Doğrudan ya da aileleri aracılığıyla Vakfa başvuran zihinsel yetersiz çocukların eğitimi için merkezler ile rehabilitasyon tesisleri kurmak ve bunların verimli olarak çalışmaları için her türlü tedbiri almak.
Zihinsel yetersiz çocuk ve/veya yetişkinlere uygun süreli kurslarda, yeteneklerine göre, istihdam için beceri kazandırmak, gelişmelerine yardımcı olmak. Zihinsel yetersiz bireylerin ürettikleri ürünleri pazarlamak ve satişlarını sağlamak, bu amaçla döner sermayeli tesisler kurmak. Kimsesiz zihinsel yetersiz çocuk ve yetişkinler için yurt-huzurevleri kurmak, yaşam süresince bakımlarını sağlamak, koruyucu aileler yanına yerleştirmek ve devamlı himaye ve kontrol etmek. Ailelerin zihinsel yetersiz çocuklarına, ölümünden sonra yeterince malını veya gelirini Vakfa bağışladığı takdirde, eğitim, bakım ve gözetimini üstlenmek, gönüllü çalışmayi teşvik amacıyla anne ya da babası veya birinci dereceden akrabası Vakifta en az toplam 10 yıl etkin çalışması veya Vakıf organlarında görev almış olması koşuluyla, vefatı halinde, zihinsel yetersiz çocuk veya yetişkinin yaşam boyu eğitim, gözetim, bakım ve korunmasının Vakıf tarafından üstlenilmesinde öncelik tanınır. Etkin olarak çalışmakta iken vefat eden aile için 10 yıl koşulu aranmaz.
Eğitilmiş, kurstan geçmiş zihinsel yetersiz yetişkin ve çocukları ise yerleştirmek, çalıştığı yerlerde himaye, kontrolünü yapmak, yasaların tanıdığı olanaklardan yararlanmalarını sağlamak. Zihinsel geriliğin nedenleri üzerinde durarak bilimsel açıdan inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, alınması gereken önlemleri, elde edilen bulgulara göre kamuoyuna duyurmak. Vakfa başvuran ailelerin çocukları üzerinde zeka testi uygulamak amacıyla gerekli birimleri kurmak. Zeka düzeyi %25’in üzerinde olan, zihinsel yetersizliği Vakıf’ca geçerli belgeyle kanıtlananlar ile bu şartları taşıdığı mahkeme kararı ile belirlenen kimsesiz çocukları Vakfın korumasına kabul etmek. Yoksul olan zihinsel yetersiz çocuk sahibi ailelere maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. İlgili, gerekli, yararlı baska çalişmaları yapmak.

Abonelikli bir servis olmadığı için iptal gerektirmez.

Diğer
Kullanıcı 6685'e boş mesaj gönderir.

Her bağış için 5 TL’dir.

Sayfayı kaydırın