Nasıl alırım?

​Mobil İmza aboneliği 3 aşamadan oluşur. Ön başvuru, Başvuru ve aktivasyondur.

1.Ön Başvuru:
Ön başvurunuzu anlaşmalı bankalarımızın internet şubelerindenTurkcell Müşteri Hizmetleri'ni arayarak yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden yapılan ön başvuruların işlemleri esnasında noter tasdikli imza beyannamesi gerekmez ancak Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni arayarak yapılan ön başvurular sonrasındaki işlemlerde İmza beyannamesinin aslı veya noter onaylı aslı gibidir versiyonu olmalıdır, fotokopiler kabul edilmez.

2.Başvuru:
Ön başvurunuzun ardından, TİM'lere resmi kimliğiniz ile (ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği) başvurarak servis taahhütnamesini imzalamanız gerekmektedir. Turkcell Mobil İmza'yı kullanabilmeniz için sim kartınızın 128 ya da 512 olması gereklidir. Bu sim kart değişiklik işlemini de TİM'lerden yapabilirsiniz.

3. Aktivasyon:
Başvurunun ileriki aşamasında Turkcell Müşteri Hizmetleri sizi arayarak, servisi başlatabilmek için kullanacağınız Başlatma Kodu'nu size iletir. Turkcell Mobil İmza'nızın şifresini SIM kartınızda kullanıma açıldığında, Başlatma Kodu'nuzu girerek belirleyebilirsiniz. Turkcell Mobil İmza'nız kullanıma hazır hale geldiğinde, kısa mesajla ile bildirilir.
* Kanunen, Elektronik İmza başvurusu için kimlik doğrulama zorunluluğu olduğundan, TİM'lere şahsen başvurmanız gerekmektedir. Vekâletname ile TurkcellMobilİmza başvurusu yapılamaz.
Sayfayı kaydırın